Σε πλειστηριασμό μεγάλα ακίνητα από τις τράπεζες

312

Φίλτρο στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς βάζουν οι τράπεζες αποφεύγοντας τη ρευστοποίηση ακινήτων μικρής αξίας, ακόμη κι αν πρόκειται για μεγαλοοφειλέτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας με μεγάλη ακίνητη περιουσία.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, την Τρίτη, η επιλογή αυτή, που υπαγορεύθηκε και από τη δύσκολη θέση στην οποία βρέθηκε η κυβέρνηση λόγω αντιδράσεων στον ΣΥΡΙΖΑ, προκρίνεται, προκειμένου να αποφευχθούν αστοχίες που θα υπονόμευαν το εγχείρημα των πλειστηριασμών.

Έτσι, αυτή την Τετάρτη, με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ταμείου Νομικών είναι προγραμματισμένοι τέσσερις ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ακινήτων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα.

Ένας ακόμη που αφορούσε νομικό πρόσωπο, και συγκεκριμένα το πλοίο «Κεντέρης», αναβλήθηκε για τις 10 Ιανυαρίου, ενώ ένας δεύτερος που αφορούσε οφειλή νομικού ρποσώπου ρυθμίστηκε.

Το ενδιαφέρον μεταφέρεται ξανά στα ειρηνοδικεία της χώρας, στα οποία είναι προγραμματισμένοι να γίνουν 142 πλειστηριασμοί.

ΠΗΓΗreporter.gr