Στο ΚΕΑΟ τα χρέη του ΤΕΑΥΦΕ

266

Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) αναλαμβάνει να εισπράξει τις απαιτήσεις του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ)

 

Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) αναλαμβάνει να εισπράξει τις απαιτήσεις του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ), που απορρέουν από καθυστερούμενες εισφορές και αχρεώστητα καταβληθείσες παροχές. Στις απαιτήσεις συμπεριλαμβάνονται και τυχόν επιβαρύνσεις από προσαυξήσεις ή/και τόκους υπερημερίας. Το ΚΕΑΟ αναλαμβάνει και τον καθορισμό στοιχείων της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής και τη διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των απαιτήσεων αυτών.

Με απόφαση του υφυπουργού Εργασίας Τάσου Πετρόπουλου ανατίθεται στο ΚΕΑΟ η παραπάνω υποχρέωση.  Προϋπόθεση είναι το ΤΕΑΥΦΕ να διαβιβάσει στο ΚΕΑΟ τις πράξεις βεβαίωσης οφειλής που διαθέτει.

ΠΗΓΗdikaiologitika.gr