Η πρώτη κρίση στην αστική διαφορά ενός πατέρα με τον γιο και την νύφη του για τις μετοχές ξενοδοχειακής εταιρείας

183

Με την υπ’ αρίθμ. 1/2018 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που δημοσιεύθηκε χθες, έγινε δεκτή εν μέρει η αγωγή ενός κατοίκου Ιαλυσού, κατά του γιου και της νύφης του αλλά και δεκτή εν μέρει την αντίθετη, που ασκήθηκε εις βάρος του πατέρα και πεθερού, από τους εναγόμενους στην πρώτη αγωγή.
Πρόκειται για την πολύκροτη υπόθεση της διάθεσης μετοχών γνωστής ξενοδοχειακής εταιρείας, που είχε προσλάβει και ποινική διάσταση.
Ο πατέρας, εξιστορεί στην αγωγή του, που χειρίστηκε ο δικηγόρος κ. Φώτης Κωστόπουλος, ότι μαζί με την αποβιώσασα σύζυγό του, είναι ιδρυτικά μέλη ξενοδοχειακής εταιρείας, η οποία ανήγειρε και εκμεταλλεύεται ξενοδοχείο στην πόλη της Ρόδου σε κεντρικό σημείο.
Με την πάροδο του χρόνου τόσο ο ίδιος όσο και η αποβιώσασα σύζυγός του, κατέστησαν μοναδικοί μέτοχοι της ως άνω εταιρείας, το κεφάλαιο της οποίας, μετά από επανειλημμένες αυξήσεις και αφού μετατράπηκε σε ευρώ, ανήλθε σε 494.841,84 ευρώ, διαιρούμενο σε 168.888 μετοχές ονομαστικής αξίας 2.93 ευρώ εκάστη, κατέχοντες ο καθένας τους από 84.444 μετοχές, ήτοι το ½ έκαστος των 168.888 μετοχών.
Λόγω της μεγάλης ηλικίας τους, όπως υποστηρίζει, το έτος 2008 και κατόπιν υποδείξεως και προτροπής του γιου τους, τον όρισαν πρόεδρο του Δ.Σ και του παρέδωσαν προς φύλαξη τις μετοχές τους, με την εντολή να προβαίνει σε όλες τις διαχειριστικές εκ του νόμου πράξεις για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας.
Μετά τον θάνατο της συζύγου του, στο πλαίσιο της υποχρέωσης υποβολής φόρου κληρονομίας για την αποβιώσασα σύζυγό του, αναζήτησε τον ακριβή αριθμό των μετοχών της.
Έκπληκτος από την έρευνα που έκανε, όπως ισχυρίζεται, διαπίστωσε ότι στην γενική συνέλευση της 30ής Ιουνίου του έτους 2008 εμφανίζεται ως μέτοχος ο γιος του, με 84.444 μετοχές και ο ίδιος με μόλις τέσσερις μετοχές, και η αποβιώσασα σύζυγός του χωρίς καμιά μετοχή.
Ακολούθησαν κι άλλες συνελεύσεις και τροποποιήθηκε περαιτέρω η μετοχική σύνθεση της ξενοδοχειακής εταιρείας.
Ο πατέρας ισχυρίζεται ότι ουδόλως είχε γνώση ούτε συμμετείχε στις ως άνω γενικές συνελεύσεις παρά το ό,τι εμφανίζεται, ψευδώς, ως «παρών».
Του απέστειλε από κοινού με τις κόρες του εξώδικη πρόσκληση και τον κάλεσε να του παραδώσει τις μετοχές στην ως άνω εταιρεία, που αντιστοιχούν στο 50% του συνολικού αριθμού αυτών, που κατέχει ως θεματοφύλακας.
Έκπληκτος, όπως τονίζει, έλαβε εξώδικη απάντηση με την οποία του ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι δήθεν υπέγραψαν μεταξύ τους ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο του μεταβίβασε τις 84.440 ανώνυμες μετοχές του οι οποίες του ανήκαν και αντιστοιχούσαν στο 50% του τότε μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Πλην όμως τέτοια μεταβίβαση ουδέποτε έγινε ούτε είχε υπογράψει παρόμοιο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης των μετοχών του στον γιο του και οποιοδήποτε άλλον.
Μετά την απάντηση αυτή, ξεκίνησε, όπως τονίζει, έρευνα και αφού ζήτησε, έλαβε, μέσω εισαγγελικής παραγγελίας, ακριβές αντίγραφο του συμφωνητικού από την Δ.Ο.Υ Ρόδου οπότε, η έκπληξή του υπήρξε ακόμη μεγαλύτερη, διότι διαπίστωσε ότι ουδέποτε υπέγραψε το συμφωνητικό μεταβίβασης των μετοχών και η εμφανιζόμενη στο εν λόγω συμφωνητικό υπογραφή, δεν έχει τεθεί από εκείνον, ενώ ουδόλως ανευρέθη στην Δ.Ο.Υ το συμφωνητικό με το οποίο δήθεν μεταβίβασε 27,34 μετοχές στην σύζυγό του.
Ακολούθως και αφού έλαβε αντίγραφα των επίμαχων εγγράφων, ανέθεσε σε δικηγόρο και ειδική δικαστική γραφολόγο προς άρση κάθε αμφιβολίας, την εντολή να αποφανθεί κατά πόσον η φερόμενη ως υπογραφή του στο συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών ανήκει στον ίδιο.
Η εν λόγω ειδική γραφολόγος με την από 30-1-2014 έκθεση γραφολογικής γνωμοδότησης, στα συμπεράσματά της αποφάνθηκε ότι η υπογραφή του ήταν πλαστή.
Η υπόθεση είχε προσλάβει εξάλλου και ποινική διάσταση, καθώς ο πατέρας υπέβαλε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου μήνυση κατά του γιού του, ζητώντας την άσκηση διώξεων σε βάρος του για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και της πλαστογραφίας μετά χρήσεως και μάλιστα σε κακουργηματική μορφή, γιατί η αξία των μετοχών υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ.
Η μήνυση όμως αυτή τέθηκε στο αρχείο, ελλείψει στοιχείων, που να δικαιολογούν την άσκηση δίωξης, με διάταξη της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου, που κατέστη τελεσίδικη.
Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου έκανε δεκτή εν μέρει την αγωγή του πατέρα κατά του γιου και της νύφης του και τον αναγνώρισε ως κύριο 41 μετοχών που της είχε μεταβιβαστεί μετά τον θάνατο της συζύγου του.
Συνεκδικάζοντας τις αντίθετες αγωγές αναγνώρισε ωστόσο ότι ο γιος του είναι κύριος 491.864 μετοχών της ανώνυμης ξενοδοχειακής εταιρείας.
Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου έκρινε συγκεκριμένα ότι η μητέρα του εναγόμενου, είχε εν λευκώ πληρεξουσιότητα για την διαχείριση των μετοχών του άνδρα της και ότι εκείνη υπέγραψε, έχοντας προς τούτο προφορική εντολή για την μεταβίβαση των μετοχών του συζύγου της στον γιο τους.
Ο γιος και η νύφη εκπροσωπήθηκαν στην δίκη από τον δικηγόρο κ. Δημήτρη Σαλαμαστράκη.