Ντράγκι: Η κυβέρνηση δεσμεύθηκε για τροποποιήσεις στην προστασία δανειοληπτών

211

Ζητεί, μεταξύ άλλων, επέκταση των πλειστηριασμών σε όλη την ελληνική επικράτεια

Για τροποποιήσεις στο καθεστώς προστασίας των δανειοληπτών έναντι των πλειστηριασμών δεσμεύθηκε ότι θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο της τέταρτης αξιολόγησης προκειμένου να εντοπιστούν οι κακοπληρωτές, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι.

Σε απαντητική επιστολή του προς τον ευρωβουλευτή της ΛΑΕ Νίκο Χουντή, ο κ. Ντράγκι τόνισε πως ο νόμος «Κατσέλη» περί αφερεγγυότητας των νοικοκυριών (Ν.3869/2010) έχει δυσχεράνει στην αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων καθώς, μεταξύ άλλων, έχει επιτρέψει σε στρατηγικούς κακοπληρωτές να κρύβονται ανάμεσα στους πραγματικά αδύναμους.

«Όπως έχει επισημάνει επανειλημμένως η ΕΚΤ, έχει καίρια σημασία για την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας και τη μελλοντική κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών να σημειωθεί ταχεία πρόοδος προς τη διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων», αναφέρει ο πρόεδρος της Ευρωτράπεζας.
Ο κεντρικός τραπεζίτης της ευρωζώνης χαιρέτισε την πρόοδο που έχει γίνει τις τελευταίες εβδομάδες στη διενέργεια πλειστηριασμών, όμως επισήμανε ότι απαιτείται περαιτέρω προσπάθεια «προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης γεωγραφική κάλυψη της Ελλάδας».

Σύμφωνα με τον κ. Ντράγκι «ένα αποτελεσματικό σύστημα πλειστηριασμών αποτελεί σημαντικό κομμάτι των εργασιών προς τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, παρόλο που σύμφωνα με τις προβολές των τραπεζών η ανάκτηση κυριότητας ή η ρευστοποίηση εξασφαλίσεων δεν αποτελούν βασικό παράγοντα μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων».

Όπως επισημαίνει «η διενέργεια πλειστηριασμών αναμένεται να δημιουργήσει τα κατάλληλα κίνητρα για τους δανειολήπτες και τους δανειστές προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία αναδιάρθρωσης δανείων».

Ακολουθεί η απαντητική επιστολή του Προέδρου της ΕΚΤ

Mario DRAGHI
Πρόεδρος
κ. Νικόλαο Χουντή
Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
60, rue Wiertz
B-1047 Βρυξέλλες
Φρανκφούρτη, 23 Ιανουαρίου 2018
L/MD/18/23
Σχετ.: Η επιστολή σας (QZ-104)
Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Χουντή,
Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της
Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή στις 27 Νοεμβρίου 2017.
Με την πάροδο του χρόνου, η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο προς τη βελτίωση της
διακυβέρνησης των τραπεζών της. Εν προκειμένω, η εφαρμογή του νόμου περί ιδρύσεως Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στη συγκρότηση των συμβουλίων των τραπεζών συμβάλλει με
καθοριστικό τρόπο στην επίτευξη των στόχων μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και στην
εφαρμογή συνετών κριτηρίων χορήγησης δανείων.
Ωστόσο, παρά τις βελτιώσεις που σημειώθηκαν στον ελληνικό τραπεζικό τομέα το τελευταίο έτος, οι
ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να παρουσιάζουν ένα πολύ υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων, τα οποία ανέρχονταν σε περίπου 45% των συνολικών τους ανοιγμάτων τον Ιούνιο του 2017.
Πρόκειται για ένα από τα υψηλότερα επίπεδα σε όλες τις χώρες της τραπεζικής ένωσης. Όπως έχει
επισημάνει επανειλημμένως η ΕΚΤ, έχει καίρια σημασία για την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας και τη
μελλοντική κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών να σημειωθεί ταχεία πρόοδος προς τη διευθέτηση
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, σύμφωνα με τους στόχους που γνωστοποιήθηκαν από τις τράπεζες
στην Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ.
2
Διεύθυνση Ταχυδρομική διεύθυνση
European Central Bank European Central Bank Τηλ.: +49-69-1344-0
Sonnemannstrasse 20 60640 Frankfurt am Main Φαξ : +49-69-1344-7305
60314 Frankfurt am Main Germany :www.ecb.europa.eu
Germany
Οι ελληνικές τράπεζες ανέπτυξαν στρατηγικές με σκοπό τη μείωση των επιπέδων των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων τους έως τα τέλη του 2019, με βάση διάφορα διαθέσιμα εργαλεία, όπως μεταξύ άλλων η
αναδιάρθρωση χρέους, οι πωλήσεις δανείων, οι διαγραφές και οι ρευστοποιήσεις.1 Ένα αποτελεσματικό
σύστημα πλειστηριασμών αποτελεί σημαντικό κομμάτι των εργασιών προς τη μείωση των μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, παρόλο που σύμφωνα με τις προβολές των τραπεζών η ανάκτηση
κυριότητας ή η ρευστοποίηση εξασφαλίσεων δεν αποτελούν βασικό παράγοντα μείωσης των μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Η διενέργεια πλειστηριασμών αναμένεται να δημιουργήσει τα κατάλληλα
κίνητρα για τους δανειολήπτες και τους δανειστές προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία αναδιάρθρωσης
δανείων. Καθώς τα τελευταία χρόνια σημειώνονταν συχνά διακοπές ή ακυρώσεις πλειστηριασμών, οι
ελληνικές αρχές έλαβαν μέτρα προκειμένου να θεσπίσουν ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
και να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη διενέργεια τόσο των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών όσο και των
παραδοσιακών πλειστηριασμών στα δικαστήρια. Η πρόοδος που έχουν σημειώσει οι αρχές τις τελευταίες
εβδομάδες είναι ευπρόσδεκτη. Απαιτούνται ωστόσο περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί η
πλήρης γεωγραφική κάλυψη της Ελλάδας.
Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της κοινωνικής προστασίας, θα ήθελα να αναφέρω ότι το επίπεδο προστασίας των
ιδιωτών δανειοληπτών που εφαρμόζεται στην Ελλάδα σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ιδίως τον
νόμο περί αφερεγγυότητας των νοικοκυριών (Ν.3869/2010) αποβλέπει στο να καθησυχάσει τις ανησυχίες για
την προστασία των ευάλωτων ελληνικών οικογενειών που αδυνατούν να αποπληρώσουν τα ενυπόθηκα
δάνειά τους. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή του νόμου περί αφερεγγυότητας των νοικοκυριών έχει προκαλέσει
σημαντικές ανεπάρκειες στην πράξη. Αυτό αντιβαίνει στον στόχο της ταχείας διευθέτησης μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, για παράδειγμα, με τη μη επαρκή αποτροπή των στρατηγικών
κακοπληρωτών από την υποβολή αίτησης υπαγωγής τους σε προστασία ή με τον προγραμματισμό
ακροαματικών διαδικασιών στο απώτερο μέλλον εξαιτίας του μεγάλου αριθμού αιτήσεων που έχουν
κατακλύσει το ελληνικό δικαστικό σύστημα. Οι ελληνικές αρχές ανέλαβαν επομένως τη δέσμευση να
αντιμετωπίσουν αυτές τις ανεπάρκειες στο πλαίσιο της τέταρτης αξιολόγησης του προγράμματος του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.
Με εκτίμηση,
[υπογραφή]
Mario Draghi
1 Η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιεύει κάθε τρίμηνο επικαιροποιημένη έκθεση για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων από τις ελληνικές τράπεζες, στην οποία περιλαμβάνονται οι παρατηρηθέντες και οι εκτιμώμενοι παράγοντες