Σφίγγει ο κλοιός των παροχών του ΕΟΠΥΥ προς τους ασφαλισμένους

467

Μετά την παρακολούθηση της συνταγογράφησης φαρμάκων, αλλά και τον αυστηρό έλεγχο των διαγνωστικών εξετάσεων μέσω των παραπεμπτικών, υπό το “ηλεκτρονικό μάτι” του ΕΟΠΥΥ τίθενται πλέον και όλες οι παροχές προς τους ασφαλισμένους.

Ο Οργανισμός προχώρησε στη δημιουργία ενός νέου συστήματος ελέγχου στην εφαρμογή έκδοσης ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για παροχές ασφαλισμένων, όπως αναλώσιμα είδη, υγειονομικό υλικό, οπτικά, αναπνευστικά, ορθοπεδικά είδη, ακουστικά κ.ά., η παρακολούθηση των οποίων και η δαπάνη που θα προκύπτει από τις γνωματεύσεις των ιατρών θα γίνεται με το ΑΜΚΑ κάθε ασθενή.

Στην “τσιμπίδα” του ΕΟΠΥΥ θα πιάνονται αυτομάτως όσοι γιατροί ξεπερνούν τα όρια. Σύμφωνα με ενημέρωση του Οργανισμού, σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων που θέτει ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας, ο γιατρός θα λαμβάνει πληροφόρηση κατά τη διάρκεια της συνταγογράφησης, μέσω μηνυμάτων και επιλογών στην οθόνη, σχετικά με τη δυνατότητα απόδοσης κάθε παροχής, σε ιστορική συσχέτιση με όσες έχουν ήδη συνταγογραφηθεί και αποδοθεί στον ασφαλισμένο. Διευκρινίζεται εντούτοις πως σε κάθε περίπτωση, η γνωμάτευση μπορεί να εκδοθεί και να εκτυπωθεί με την ένδειξη της αναγκαιότητας απόφασης του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ για την απόδοση της δαπάνης.

Ο έλεγχος του ΕΟΠΥΥ δεν θα σταματά όμως μόνο στα όσα γράφουν οι γιατροί. Αντίστοιχοι έλεγχοι έχουν προστεθεί και στην εφαρμογή εκτέλεσης των γνωματεύσεων από τις συμβεβλημένες ιδιωτικές επιχειρήσεις- παρόχους, ώστε στις παροχές να αναφέρονται χρηματικά όρια ανάλογα με τα αποδιδόμενα είδη (π.χ. σκευάσματα ειδικής διατροφής κτλ.), με εκτύπωση αντίστοιχης ένδειξης σε περιπτώσεις υπερβάσεων.

Η παραπάνω απόφαση έρχεται να προστεθεί στην ηλεκτρονική παρακολούθηση των εισαγωγών και νοσηλειών στα ιδιωτικά θεραπευτήρια (απόφαση που φέρει την υπογραφή του αναπλ. υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη), όπως είχε μεταδώσει το Capital.gr, και μάλιστα σε πραγματικό χρόνο, ώστε να γίνεται κλινικός και οικονομικός έλεγχος των παρόχων. Όπως αναφερόταν στην εν λόγω απόφαση, οι πάροχοι θα καταγράφουν αναλυτικά δεδομένα σχετικά με τη νοσηλεία και τις ιατρικές πράξεις, τα οποία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα όταν ζητηθούν από τον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να αποζημιωθούν οι επιχειρήσεις. Στο ηλεκτρονικό σύστημα υπάρχει η δυνατότητα να ενσωματωθούν και διαδικασίες ελέγχου διαγνωστικών εξετάσεων, με προτεραιότητα σε εξετάσεις υψηλού κόστους.

Πρόθεση της διοίκησης του Οργανισμού είναι η διαδικασία των ελέγχων κατά την έκδοση συνταγών, παραπεμπτικών και γνωματεύσεων για αναλώσιμα είδη και λοιπές παροχές να γίνει ακόμη πιο αυστηρή, ώστε να μειωθεί η ζήτηση. Εντατικοποίηση των ελέγχων αναμένεται και στις υποβολές των επιχειρήσεων.