Υποδείγματα εγγράφων για συναινετικό διαζύγιο ενώπιον συμβολαιογράφου

3843

Αναμένεται η εγκύκλιος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για θέματα παράστασης των δικηγόρων και γραμματίου προείσπραξης αμοιβής

Με εγκύκλιό του ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών κοινοποίησε σχέδια των εγγράφων, τα οποία απαιτούνται για την ενώπιον του συμβολαιογράφου συναινετική λύση του γάμου, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 1438 και 1441 Α.Κ., όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4509/2017 (άρθρο 22) και ισχύουν.

Δείτε αναλυτικά: Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4509/2017 – Σε ισχύ οι νέες διατάξεις για τα συναινετικά διαζύγια

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, αναμένεται σχετική εγκύκλιος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, η οποία θα αφορά στα θέματα παράστασης των δικηγόρων και γραμματίου προείσπραξης αμοιβής τους.

Αναλυτικά η εγκύκλιος και τα σχέδια εγγράφων

ΘΕΜΑ: Σχέδια εγγράφων για τη συναινετική λύση γάμου (άρθρο 22 Ν. 4509/2017)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Αποστέλλονται συνημμένα, προς εξυπηρέτησή σας, τα σχέδια των εγγράφων, τα οποία απαιτούνται για την ενώπιον του συμβολαιογράφου συναινετική λύση του γάμου, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 1438 και 1441 Α.Κ., όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4509/2017 (άρθρο 22) και ισχύουν.

Σημειώνεται ότι αναμένεται σχετική εγκύκλιος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, η οποία θα αφορά στα θέματα παράστασης των δικηγόρων και γραμματίου προείσπραξης αμοιβής τους.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος Γεώργιος Ρούσκας

Η Γενική Γραμματέας Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία: