Διάδοση προσωπικών δεδομένων µέσω ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών: Αποκλειστικά αρμόδιο το ΕΣΡ

388

Προβολή σε ρεπορτάζ δελτίου ειδήσεων εικόνας προσώπου που δεν σχετίζεται με το προβαλλόμενο γεγονός (ΑΠΔΠΧ)

 

Με την υπ’ αριθμ. 11/2018 απόφασή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκανε δεκτή αίτηση θεραπείας και ανακάλεσε απόφασή της που αφορούσε στην αρμοδιότητά της να ερευνήσει προσφυγή που ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

Ειδικότερα, η Αρχή µε την υπ’ αριθμ. 135/2011 απόφασή της εξέτασε την προσφυγή του Α κατά των τηλεοπτικών σταθμών ΕΤ-1, ΝΕΤ και ΕΤ-3 της εταιρείας ΕΡΤ ΑΕ, µε την οποία ο προσφεύγων καταγγέλλει τόσο στην Αρχή όσο και στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης την, κατά τους ισχυρισμούς του, παράνομη προβολή του προσώπου του, ως οπτική επένδυση των ρεπορτάζ που οι ανωτέρω σταθμοί προέβαλαν στα δελτία ειδήσεων σχετικά µε την κακοποίηση κρατουμένων σε Αστυνομικό Τμήμα.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η ΑΠΔΠΧ έχει ήδη κρίνει*, μετά τη συνταγματική αναθεώρηση το 2001, µε την οποία αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος, ο έλεγχος σχετικά µε το περιεχόμενο των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ).

Συνεπώς, η αρμοδιότητα της Αρχής αναφορικά µε τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα έχει περιοριστεί και δεν εκτείνεται πλέον στη διάδοση προσωπικών δεδομένων µέσω ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.

Για το περιεχόμενο των επίμαχων εκπομπών (δελτίων ειδήσεων) αποκλειστικά αρμόδιο να επιληφθεί είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), το οποίο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, έχει ήδη επιληφθεί.

Δείτε τη σχετική απόφαση της ΑΠΔΠΧ εδώ.

*Βλ., ιδίως, τις Αποφάσεις 122, 140, 190/2012, και 35/2016, Ετήσια Έκθεση 2012, 3.10. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, 3.10.1 Ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, Ετήσια Έκθεση 2016, 3.9. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, 3.9.1. Ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές

ΠΗΓΗlawspot.gr