Ερωτήσεις – απαντήσεις για το πρόγραμμα επιδομάτων αναπηρίας του ΟΠΕΚΑ

1121

Το πιλοτικό πρόγραμμα για τις παροχές αναπηρίας, ετοιμάζεται να θέσει εν ισχύ από τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου, ο νεοσύστατος Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΠΕΚΑ).

Η διαδικασία αναμένεται να είναι πολύ απλή, αλλά αφορά μόνο όσους υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση και διαβιούν εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Όλοι οι υπόλοιποι «παλαιοί» δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις παροχές τους, με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή μέσω των δήμων που υπάγονται. Τα dikaiologitika.gr σας παρουσιάζουν έναν χρήσιμο οδηγό με 12 συχνές ερωτήσεις για να απαντηθούν τυχόν απορίες που υπάρχουν για τη λειτουργία του πιλοτικού προγράμματος.

1) Ποιος υλοποιεί την πιλοτική διαδικασία;
Η πιλοτική διαδικασία υλοποιείται από τον ΟΠΕΚΑ (πρώην ΟΓΑ) και τα ΚΕΠΑ.

2) Ποιους αφορά η πιλοτική διαδικασία;
Το πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμόζεται αποκλειστικά και υποχρεωτικά σε όλες τις νέες αιτήσεις ατόμων με αναπηρία, που διαμένουν μόνιμα στην Περιφέρεια Αττικής. Δηλαδή αφορά μόνο τους αναπήρους που κατοικούν στην Περιφέρεια Αττικής και υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση εξέτασης από τα ΚΕΠΑ και απονομής προνοιακού επιδόματος. Δεν αφορά παλαιούς δικαιούχους, ούτε επανεξετάσεις λόγω λήξης της περιόδου απονομής της αναπηρίας.

3) Πού μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση;
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από έναν οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο, μέσω πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr). Τα άτομα που δεν διαθέτουν υπολογιστή ή πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν να απευθύνονται σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων της Αττικής ή στην κεντρική υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ (Πατησίων 30).

4) Είναι υποχρεωτικό ή προαιρετικό να ενταχθούν οι ενδιαφερόμενοι στο πρόγραμμα;
Αν διαμένετε μόνιμα στην Περιφέρεια Αττικής και υποβάλλετε για πρώτη φορά αίτηση για προνοιακό αναπηρικό επίδομα είναι υποχρεωτικό να ενταχθείτε στην πιλοτική διαδικασία.

5) Απαιτείται κατά την υποβολή της αίτησης η προσκόμιση γνωμάτευσης του θεράποντα γιατρού;
Όχι. Με την οριστική υποβολή της αίτησης ο πολίτης ενημερώνεται ότι θα πρέπει να εξεταστεί από τον θεράποντα γιατρό, ιδιώτη ή γιατρό κρατικού νοσοκομείου. Ο γιατρός στη συνέχεια θα δημιουργήσει στην πλατφόρμα τον φάκελο αναπηρίας και θα συντάξει την εισήγηση για την επιτροπή των ΚΕΠΑ.

 

6) Πρέπει να κλειστεί ραντεβού με την επιτροπή των ΚΕΠΑ;
Όχι. Όταν ο θεράπων γιατρός συμπληρώσει την εισήγησή του, το ηλεκτρονικό σύστημα των ΚΕΠΑ ενημερώνεται αυτόματα και ορίζεται ηλεκτρονικά η ημερομηνία εξέτασης από την υγειονομική επιτροπή. Ο αιτών ενημερώνεται με sms και email.

7) Την απόφαση της υγειονομικής επιτροπής έχουν δικαίωμα οι δικαιούχοι παροχών αναπηρίας να την χρησιμοποιήσουν για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας. Πρέπει να κάνουν άλλη αίτηση στα ΚΕΠΑ;
Όχι. Κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης μπορείτε να δηλώσετε τους πρόσθετους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να εξεταστείτε από τα ΚΕΠΑ. Οι πρόσθετοι λόγοι είναι: Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, για φορολογική χρήση, απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης εισαγωγής επιβατικών αυτοκινήτων, έκδοση δελτίου στάθμευσης επιβατικού αυτοκινήτου.

8) Πως θα ενημερωθούν οι δικαιούχοι την κρίση της Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ;
Ενημερώνεστε με sms για την απόφαση της υγειονομικής επιτροπής ώστε να εισέλθετε στο ηλεκτρονικό σύστημα των ΚΕΠΑ και να λάβετε γνώση. Έχετε προθεσμία 10 ημερών για προσφυγή.

9) Ισχύει το παράβολο στην πιλοτική διαδικασία;
Για τις νέες αιτήσεις από την Περιφέρεια Αττικής και αποκλειστικά μόνο γι αυτές, οι αιτούντες απαλλάσσονται από το παράβολο των 46 ευρώ για εξέταση στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ

10) Τι γίνεται με τους παλαιούς δικαιούχους και όσους ζητούν παράταση;
Όσοι αιτούνται παράταση των προνοιακών παροχών λόγω λήξης της γνωμάτευσης των ΚΕΠΑ, ακολουθείται η μέχρι σήμερα ισχύουσα διαδικασία και θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων.

11) Τι ισχύει για όσους υποβάλλουν πρώτη φορά αίτηση και δεν διαμένουν μόνιμα στην Περιφέρεια Αττικής;
Και για αυτούς ισχύουν οι μέχρι σήμερα διαδικασίες και θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων.

12) Πότε θα καταβληθεί το επίδομα και πώς;
Η καταβολή του επιδόματος γίνεται από τον ΟΠΕΚΑ μέσω του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώσατε στην αίτηση. Στον λογαριασμό πρέπει να εμφανίζεστε ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Η καταβολή της παροχής ισχύει από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

ΠΗΓΗdikaiologitika.gr