ΚΥΠΡΟΣ: Νομοθεσία για παρένθετες μητέρες

1409

Κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή το πακέτο των εφτά νομοθετικών μέτρων, που αφορούν στις ριζικές αλλαγές στο Οικογενειακό Δίκαιο, το οποίο έχει να τροποποιηθεί εδώ και 20 χρόνια. Επίκεντρο των νομοσχεδίων είναι το παιδί και το συμφέρον του, εισάγονται ριζοσπαστικές πρόνοιες για προστασία των δικαιωμάτων του, αλλά και για στήριξη και ενδυνάμωση του θεσμού της οικογένειας.

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι πρόνοιες που εισάγονται για πρώτη φορά και αφορούν ζητήματα τα οποία στο εξωτερικό είναι ρυθμισμένα εδώ και χρόνια, όπως για τις παρένθετες μητέρες, τις τεχνητές γονιμοποιήσεις κ.ά. σε σχέση πάντα με τα παιδιά. Σημειώνεται ότι στα πλαίσια υλοποίησης της πιο πάνω αναθεώρησης, το υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έλαβε υπόψη τις απόψεις και προτάσεις που κατατέθηκαν από δύο ομάδες ειδικών, εμπειρογνωμόνων και ακαδημαϊκών. Όπως και τις εισηγήσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλων οργανωμένων συνόλων, περιλαμβανομένης της Επιτρόπου Ισότητας και Προέδρου του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, οι οποίες κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια ευρύτατου δημόσιου διαλόγου που διεξήχθη για τον σκοπό αυτό.

 

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, τέκνο το οποίο έχει αποκτηθεί με μεταθανάτια γονιμοποίηση, τεκμαίρεται ότι γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου, νοουμένου ότι υπάρχει γραπτή συγκατάθεση του αποθανόντος προσώπου και έγκριση από το Συμβούλιο Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Ανθρώπινης Αναπαραγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (8) του άρθρου 28 του περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμου 2015 (Ν. 69(Ι)/2015). Επίσης, όταν το παιδί αποκτήθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, η προσβολή της μητρότητας ασκείται μέσα σε έξι μήνες από τον τοκετό, είτε από την τεκμαιρόμενη μητέρα είτε από την κυοφόρο γυναίκα. Νοείται ότι η κυοφόρος γυναίκα μπορεί να διεκδικήσει τη μητρότητα μόνο στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι το τέκνο κατάγεται βιολογικά από την τελευταία.

Προνοείται ακόμα ότι στις περιπτώσεις που διενεργηθεί τεχνητή γονιμοποίηση με γεννητικό υλικό τρίτου δότη, η προσβολή της αναγνώρισης της πατρότητας αποκλείεται, έστω και αν η ταυτότητα του τρίτου δότη είναι ή γίνει εκ των υστέρων γνωστή. Η προσβολή ειδικά από τον σύζυγο της μητέρας αποκλείεται όταν αυτός συγκατατέθηκε στη σύλληψη του τέκνου από τη σύζυγό του με τεχνητή γονιμοποίηση. Σε περίπτωση που πρόσωπο συνεχίζει να αρνείται ή παραλείπει να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για διεξαγωγή αιματολογικών ή άλλων εξετάσεων, ως οι οδηγίες του Δικαστηρίου, το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει το εν λόγω πρόσωπο όπως εντός 15 ημερών συμμορφωθεί με τις οδηγίες του. Σε περίπτωση παράλειψής του δεν θα δικαιούται σε μεταγενέστερο στάδιο να θέσει ως μαρτυρία υπέρ του οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία, εκτός αν το Δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι είχε βάσιμη δικαιολογία για να παραλείψει.