Ματαιώνεται πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας μιας 48χρονης Ροδίτισσας

82
466820780

Με προσωρινή διαταγή, που εξέδωσε χθες το Ειρηνοδικείο Ρόδου, απετράπη ο πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας μιας 48χρονης, κατοίκου του νησιού, για οφειλή ύψους 84.554,78 ευρώ σε τράπεζα.
Το δικαστήριο, που ενέσκηψε στο πρόβλημα της 48χρονης, διέταξε συγκεκριμένα προσωρινά, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί αιτήσεως της για την υπαγωγή της στο νόμο περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών, που προσδιορίστηκε για να συζητηθεί την 6η Νοεμβρίου 2019, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων εκ μέρους των πιστωτών της και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των περιουσιακών της στοιχείων, με την υποχρέωση για την ίδια και τον σύζυγο της να καταβάλλουν κάθε μήνα 80 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα.
Θυμίζουμε ότι με την υπ’ αρίθμ. 445 β’/ 2017 κατασχετήρια έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας προχώρησε ηλεκτρονικός πλειστηριασμός την 13η Ιουνίου 2018 μιας 48χρονης κατοίκου της Ρόδου για οφειλή ύψους 84.554,78 ευρώ, που εκτινάχθηκε με τα έξοδα στα 99.124 ευρώ.
Πρόκειται, όπως προκύπτει και από την φορολογική της δήλωση Ε9, για την πρώτη της κατοικία και συγκεκριμένα για ένα διαμέρισμα του 4ου ορόφου καθαρής επιφάνειας 82,50 τ.μ. στην πόλη της Ρόδου.
Η 48χρονη είναι μητέρα τριών παιδιών, εκ των οποίων τα δύο ενήλικα, που σπουδάζουν στην Ελλάδα.
Οι μηνιαίες καθαρές αποδοχές της ανέρχονται πλέον στο ποσό των 1.106,59 ευρώ και του συζύγου της στο ποσό των 1.473,12 ευρώ.
Συνεπώς, το οικογενειακό τους εισόδημα από κάθε πηγή, με δύο τέκνα που φοιτούν, ανέρχεται συνολικά σε 2.579,71 ευρώ.
Το εισόδημά τους έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια λόγω των συνεχών περικοπών, ενώ το μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογενείας, συνεχώς αυξανόταν, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ίδιων και των παιδιών, τις έκτακτες εισφορές και τους συνεχώς αυξανόμενους φόρους, τα έξοδα προετοιμασίας των παιδιών για την συμμετοχή τους στις πανελλήνιες εξετάσεις (με φροντιστηριακά μαθήματα) και την μετέπειτα εισαγωγή των παιδιών στα Πανεπιστήμια, τα έξοδα διαβίωσης δύο παιδιών ως φοιτητές, τις μετακινήσεις αυτών, τα έξοδα προετοιμασίας πλέον και του τρίτου τέκνου τους για την συμμετοχή κι αυτού στις πανελλήνιες εξετάσεις, όπως και τις προσωπικές επιτακτικές ανάγκες διαβίωσής τους.
Σήμερα, εκτός από την ανωτέρω περιγραφείσα κατάσταση και την αύξηση των δαπανών τους, η οικονομική τους κατάσταση έχει χειροτερεύσει και λόγω των αυξημένων φορολογικών υποχρεώσεων και ειδικότερα την υποχρέωση καταβολής έκτακτων εισφορών, εισφοράς αλληλεγγύης, τελών ακινήτου περιουσίας, τελών κυκλοφορίας και πλειόνων άλλων φόρων.
Η δραματική μείωση του οικογενειακού τους εισοδήματος στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της σοβούσας οικονομικής κρίσης, η αύξηση των εξόδων τους, λόγω υποχρέωσης συνεισφοράς στην κάλυψη των οικογενειακών αναγκών αλλά και κυρίως των τέκνων τους, αποτελούν το σύνολο των παραγόντων που κατέστησαν αδύνατη την αποπληρωμή των υφιστάμενων ατομικών και εξ εγγυήσεως (του δεύτερου) δανειακών υποχρεώσεων.
Η 48χρονη αναφέρει στην αίτησή της ότι διαθέτει πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100% επί του ως άνω ακινήτου, που έχει αντικειμενική αξία 64.752,190 ευρώ βάσει ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 αλλά και ενός αυτοκινήτου, μοντέλου έτους 2002, κυβικών εκατοστών 1349.
Ο σύζυγός της δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία αλλά ένα μόνο αυτοκίνητο έτους 2000, κυβικών εκατοστών 1799.
Επισημαίνουν ότι οι πιεστικές υποχρεώσεις τους, τους ανάγκασαν να καταφύγουν σε τραπεζικό δανεισμό προκειμένου να καλύψουν την αγορά της πρώτης κατοικίας, βελτίωση και επισκευή αυτής και τρέχουσες οικογενειακές ανάγκες κυρίως την αποπληρωμή των φροντιστηριακών διδάκτρων των παιδιών τους και τα έξοδα διαβίωσης αυτών.
Τονίζουν ότι μοναδική έξοδος από τον φαύλο αυτό κύκλο της ανακυκλούμενης πίστωσης και της γεωμετρικά αυξανόμενης υπερχρέωσης τους, αποτελεί ο Νόμος 3869/2010.
Με την αίτησή τους δηλώνουν ότι επιθυμούν να διατηρήσουν και να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους από την ρευστοποίηση για την ικανοποίηση των πιστωτών τους, καθώς πληρούνται, , οι οριζόμενες στην παρ. 2 του άρθρου 9 Ν. 3869/2010, ως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 4336/2015 και του Ν. 4346/2015, προϋποθέσεις προς τούτο.