Συντάξεις χηρείας: Τι παίρνουν σύζυγος, παιδιά και διαζευγμένες (πίνακας)

12357

Άγριες μειώσεις φέρνει στις συντάξεις χηρείας η νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό των ποσών και ποσοστών που δικαιούνται σύζυγοι και τέκνα θανόντων από 13/5/2016 και μετά.

Τα νέα ποσά και ποσοστά από τη σύνταξη του θανόντος που δικαιούνται τα μέλη της οικογένειάς του, όπως και οι τυχόν διαζευγμένοι σύζυγοι, πέφτουν στο 50% της σύνταξης του θανόντος για την πρώτη τριετία και στο 25% αν μετά την πρώτη τριετία συνταξιοδότησης ο χήρος ή η χήρα εργάζεται ή παίρνει δική της σύνταξη.

Για την πρώτη τριετία η σύνταξη χηρείας καταβάλλεται ανεξαρτήτως ηλικίας όμως αν στη λήξη της τριετίας δεν έχει κλείσει τα 55 τότε η σύνταξη διακόπτεται οριστικά. Αν είναι ήδη 55 ετών κατά την υποβολή της αίτησης τότε και μόνον τότε η σύνταξη λόγω θανάτου καταβάλλεται για μια τριετία στο 50% και συνεχίζει στο ίδιο ποσοστό και μετά ην τριετία εκτός αν ο/η σύζυγος βρει δουλειά ή παίρνει ήδη δική του σύνταξη, οπότε η σύνταξη θανάτου περιορίζεται για πάντα στο 25%.

Αν το 55ο και άνω έτος δικαιούχου συμπληρώνεται στη λήξη της τριετίας τότε η σύνταξη αναστέλλεται αλλά επαναχορηγείται στο 67ο έτος.
Τα παιδιά

Τα δικαιοδόχα παιδιά λαμβάνουν ποσοστό από τη σύνταξη του θανόντος στα 18 έως τα 24 εφόσον σπουδάζουν. Εάν η σύζυγος κλείνει τα 55 ως την ενηλικίωση των παιδιών που παίρνουν μερίδιο από τη σύνταξη του πατέρα τους ή μέχρι την ηλικία των 24 ετών αν σπουδάζουν, τότε η σύνταξη καταβάλλεται μέχρι την ενηλικίωση των παιδιών ή τη συμπλήρωση του 24ου έτους και έκτοτε αναστέλλεται για να επαναχορηγηθεί στα 67.
Το κλειδί είναι το 55o έτος

Από κει μετά σημασία έχουν τα ποσά. Ως κατώτατο όριο ορίζονται τα 360 ευρώ αν ο θανών είχε 15 έτη ασφάλισης και το ποσό αυτό ανεβαίνει στα 384 ευρώ για τα 20 χρόνια ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν υπολογιστεί στα 200 ευρώφ με 20 έτη ασφάλισης θα πάρει το κατώτατο ποσό των 384 ευρώ. Αν έχει και δύο τέκνα θα λάβουν άλλα 384 ευρώ.
Ο επανυπολογισμός το δεύτερο κλειδί

Οι δικαιούχοι δεν παίρνουν το 50% της σύνταξης που ελάμβανε ο θανών αλλά το 50% της επανυπολογισμένης σύνταξης με το νόμο Κατρούγκαλου. Τι σημαίνει αυτό; Ότι αν ο θανών έπαιρνε 1.000 ευρώ από το ΙΚΑ, η σύζυγος δεν θα παίρνει 500 ευρώ αλλά το 50% της επανυπολογισμένης σύνταξης.

Έτσι στην περίπτωση που σύνταξη του θανόντος επανυπολογιστεί στα 750 ευρώ (αντί 1.000 ευρώ) η χήρα θα πάρει το 50%, δηλαδή 375 ευρώ για μια τριετία. Αν στη λήξη της τριετίας εργάζεται ή έχει δική της σύνταξη και είναι άνω των 55 ετών τότε το 50% θα γίνει 25% και από τη σύνταξη του άντρα της θα παίρνει 187,5 ευρώ.

Σε σύνταξη θανόντος 1.337 ευρώ μικτά από το Δημόσιο η σύνταξη χηρείας βγήκε στα 426 ευρώ μικτά. Ο λόγος είναι διότι η σύνταξη των 1.337 ευρώ επανυπολογίστηκε στα 853 ευρώ. Και από αυτό το ποσό η χήρα πήρε το 50%, δηλαδή 426 ευρώ.

Σε σύνταξη θανόντος 1.758 ευρώ μικτά η σύνταξη χηρείας βγήκε στα 592 ευρώ και η χήρα έλαβε στην πραγματικότητα το 33% του παλιού μικτού ποσού.

Σε σύνταξη θανόντος υψηλόβαθμου αξιωματικού με 40 χρόνια που ήταν μικτά στα 2.465 ευρώ η χήρα πήρε 871 ευρώ, δηλαδή περίπου το ένα τρίτο.