Αλλαγή όρων για την ιθαγένεια

1266

Αλλαγές σε διατάξεις που αφορούν τις προϋποθέσεις απόκτησης της ιθαγένειας περιλαμβάνει τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών που συμπεριλήφθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο αναμενόταν να ψηφιστεί στη Βουλή αργά χθες το βράδυ.

Προβλέπεται ότι επιμηκύνεται ο χρόνος της συνεχούς νόμιμης διαμονής στη χώρα από επτά σε δώδεκα έτη, ως προϋπόθεση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπούς μέσω της διαδικασίας πολιτογράφησης. Τα δώδεκα έτη παραμονής θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί πριν από την κατάθεση της αίτησης. Ωστόσο ο αλλοδαπός που θα υποβάλει αίτηση απόκτησης της ιθαγένειας δεν επιβάλλεται να διαθέτει συγκεκριμένη άδεια διαμονής όπως απαιτούσε η προηγούμενη ισχύουσα διάταξη, αλλά οποιαδήποτε έγκυρη άδεια διαμονής εκτός των προσωρινών.

Η συγκεκριμένη τροπολογία επίσης διευκρινίζει ότι για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με δήλωση και αίτηση λόγω γέννησης ή φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα, το εν λόγω σχολείο μπορεί να είναι ελληνικό ή ξένο, αλλά οφείλει σε κάθε περίπτωση να ακολουθεί το ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας.

Υπενθυμίζεται ότι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα από αλλοδαπούς γονείς, ένας εκ των οποίων έχει νόμιμη άδεια παραμονής, μπορούν να καταθέσουν αίτηση για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με την εγγραφή τους και ενώ φοιτούν στην πρώτη τάξη δημοτικού σχολείου στην Ελλάδα. Τα παιδιά αλλοδαπών που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα μπορούν να αιτηθούν την απόκτηση ιθαγένειας εφόσον έχουν φοιτήσει έξι χρόνια στο δημοτικό και τρία χρόνια στο γυμνάσιο ή έξι χρόνια στη μέση εκπαίδευση (γυμνάσιο και λύκειο).

Οσοι αλλοδαποί αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια δεν έχουν δυνατότητα διορισμού στο Δημόσιο για ένα χρόνο μετά την πολιτογράφησή τους, σύμφωνα με διάταξη που ισχύει και δεν μεταβάλλεται. Ομως, όπως ορίζει η τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών, εξαιρούνται της απαγόρευσης οι ομογενείς αλλοδαποί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι προερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη και εκ των νήσων Ιμβρου και Τενέδου. Πέντε βουλευτές της ΔΗΣΥ κατέθεσαν σχετική τροπολογία στην τροπολογία του ΥΠΕΣ ζητώντας την κατάργηση της διάταξης που αποκλείει από τον διορισμό στο Δημόσιο για ένα χρόνο Ελληνες πολίτες «κατά παράβαση του Συντάγματος», ωστόσο η τροπολογία δεν έγινε δεκτή από την κυβέρνηση.

Στο ίδιο πλαίσιο και η «κριτική» του Συνηγόρου του Πολίτη όσον αφορά προκήρυξη του υπουργείου Εξωτερικών για την πρόσληψη πέντε εμπειρογνωμόνων. Σύμφωνα με την προκήρυξη αποκλείεται η συμμετοχή υποψηφίων: α) που είναι Ελληνες πολίτες με πολιτογράφηση, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια από την απόκτηση της ιθαγένειας, β) που δεν έχουν συμπληρώσει το 32ο έτος της ηλικίας τους και γ) που πάσχουν από σοβαρά καρδιαγγειακά ή αναπνευστικά ή νεφρολογικά ή μεταδοτικά νοσήματα ή σοβαρά νοσήματα του νευρικού συστήματος. Οπως επισημαίνει ο Συνήγορος, η αρχή της ίσης μεταχείρισης σύμφωνα με τη νομοθεσία (ν. 4443/2016) πρέπει να εφαρμόζεται.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης αφορούσε την κύρωση της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, ενσωμάτωση οδηγιών και άλλες διατάξεις.

ΠΗΓΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ