Διευκρινίσεις περί εγγραφής κοινοπραξιών στο ΓΕΜΗ

733

Δημοσιεύθηκε η με Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Ε 1044619 ΕΞ 2018 απόφαση της ΑΑΔΕ με θέμα «Κοινοποίηση της αριθ. 259/2017 γνωμοδότησης, του Ν.Σ.Κ., σχετικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής, Κοινοπραξίας στο ΓΕΜΗ».

Σύμφωνα με την παρούσα κοινοποιείται, η αριθ. 259/2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, (Α’ Τακτική Ολομέλεια), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ Δ. Παπαδημητρίου.

Με την εν λόγω γνωμοδότηση έγινε δεκτό ότι για την υποχρεωτική καταχώρηση στο ΓΕΜΗ κοινοπραξίας, απαιτείται να ασκεί η κοινοπραξία εμπορική δραστηριότητα.

Δείτε την απόφαση της ΑΑΔΕ εδώ

ΠΗΓΗe-forologia.gr