ΣτΕ: Συνταγματικό το κόψιμο της ισόβιας σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας

456

Δεν αποτελεί παραβίαση του συντάγματος και ως εκ τούτου είναι νόμιμο το κόψιμο της ισόβιας σύνταξης που λάμβαναν οι πολύτεκνες μητέρες που επιβλήθηκε από την 1/11/2012 με το μνημόνιο 2 , αποφάνθηκε με  πιλοτική απόφαση το Α΄  Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε δικαστικά μια απόφαση που δέχτηκε πολλές βολές καθώς αφορά μια ομάδα γυναικών και οικογενειών οι οποίες χρήζουν και εκ του Συντάγματος ειδικής μέριμνας. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ισόβια σύνταξη η οποία αποτελεί, και κατά τους δικαστές, “τιμητική και όχι βιοποριστική ανταπόδοση”, χορηγήθηκε με το άρθρο 63 του νόμου 1892/1990 και εν προκειμένω (στην υπόθεση που κρίθηκε δικαστικά) αφορά αγρότισσα πολύτεκνη μητέρα, μέλος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος,  η οποία  ελάμβανε   102 ευρώ μηνιαίως(!!!)  ως ισόβια σύνταξη πολύτεκνης μητέρας σύμφωνα  με το νόμο  4093/2012.

Το σκεπτικό

Σύμφωνα με τους δικαστές ο νόμος 4093/2012 προχώρησε στην “αναμόρφωση και εκλογίκευση των μέχρι τότε οικογενειακών επιδομάτων ενόψει και της οξείας δημοσιονομικής κρίσεως με τη χορήγηση νέου επιδόματος (ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων) από το πρώτο παιδί και την παρεχόμενη έτσι, κατ’ αποτέλεσμα, μεγαλύτερη στήριξη στις οικογένειες με περισσότερα παιδιά και συνεπώς στις πολύτεκνες οικογένειες”.

Η πρόβλεψη αυτή, αποτελεί (μετά την κατάργηση της σύνταξης) ειδική πρόνοια υπέρ των πολύτεκνων οικογενειών με τη χορήγηση επιπλέον επιδόματος (ειδικού επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων) και την παρεχόμενη με τον τρόπο αυτό “μείζονα κοινωνική προστασία στις πολύτεκνες οικογένειες”.

Επισημαίνουν επίσης πως χορηγείτο εφ’ όρου ζωής, ως επιβράβευση της πολύτεκνης μητέρας, μετά την ενηλικίωση των τέκνων της και την ολοκλήρωση των σπουδών τους (δηλαδή μετά τη συμπλήρωση του 23ου ή 25ου έτους της ηλικίας τους) και κυρίως διότι με τον  ν. 1892/1990  είχε διακοπεί  το πολυτεκνικό επίδομα για την αντιμετώπιση των αυξημένων οικογενειακών δαπανών . Ουσιαστικά δηλαδή λένε πως δεν δίδονταν για  βιοπορισμό της μητέρας (όπως συμβαίνει στις συντάξεις που αποτελούν κοινωνικοασφαλιστικές παροχές) αλλά είχε τιμητικό χαρακτήρα. Την απόφαση εξέδωσε μετά από προδικαστικό ερώτημα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας το Α΄ Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Αναστάσιο Γκότση και εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας Ταξιαρχία  Κόμβου, (αριθμ. 719/2018).

ΠΗΓΗcapital.gr