Αύξηση ανώτατου ορίου του προϋπολογισμού της κατά 200 δισ. ζητεί η Κομισιόν

210

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στα κράτη-μέλη να αυξηθεί το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού της Ε.Ε. κατά περίπου 200 δισ. τον χρόνο για την περίοδο 2021-2027, ώστε να είναι σε θέση να ενισχύσει, μέσω επενδυτικών δανείων, τα κράτη-μέλη και παράλληλα να μη διακινδυνεύσει να χάσει την ανώτατη πιστοληπτική αξιολόγηση ΑΑΑ που απολαμβάνει σήμερα. Σύμφωνα με προσχέδιο πρότασης που έχουν στα χέρια τους οι Financial Times, η Κομισιόν θέλει να είναι σε θέση να αυξήσει τις δαπάνες ώστε να έχει την ευχέρεια να χορηγεί σε κράτη-μέλη της Ευρωζώνης φθηνά δάνεια με τα οποία θα υποστηρίζουν τις δημόσιες επενδύσεις τους σε περίοδο κρίσης, χωρίς να είναι αναγκασμένα να υπογράφουν μνημόνιο.

Η κίνηση αποτελεί μια προσπάθεια της Επιτροπής να προωθήσει μία από τις ιδέες του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για τη μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης μέσω της δημιουργίας ενός «σταθεροποιητικού εργαλείου». Η αύξηση του ανώτατου ορίου δαπανών του προϋπολογισμού της Ε.Ε. δεν σημαίνει ότι θα αυξηθούν και οι δαπάνες. Αλλωστε, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία και αρκετές ακόμη χώρες έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι πραγματικές δαπάνες περισσότερο από το 1% του ακαθάριστου εγχώριου εισοδήματος όπου βρίσκονται σήμερα. Ωστόσο, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο που μίλησε στους FT, η αύξηση του ανώτατου ορίου χρηματοδότησης είναι σημαντική ώστε να διατηρήσει η Ε.Ε. την κορυφαία πιστοληπτική αξιολόγηση ΑΑΑ και να μπορεί να παρέχει δάνεια σε χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Τον Μάιο, η Κομισιόν αναμένεται να παρουσιάσει άλλη νομοθετική πρόταση, στην οποία θα περιγράφει με ποιον τρόπο θα μπορούσε να αντλήσει δάνεια από τις αγορές με την έμμεση εγγύηση του προϋπολογισμού της Ε.Ε., ώστε να υποστηρίζει τα επενδυτικά σχέδια κρατών-μελών που αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση. Τα χρήματα θα δίνονται υπό τη μορφή δανείων, ωστόσο οι Βρυξέλλες προσπαθούν να βρουν τρόπους ώστε το επιτόκιο δανεισμού να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερο ή ακόμη και μηδενικό. Μία από τις επιλογές που εξετάζονται είναι η Κομισιόν να χρησιμοποιεί χρήματα από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. ώστε να καλύπτει μέρος ή το σύνολο του επιτοκίου δανεισμού. Σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν, τα κράτη-μέλη που θα ενισχύονται με πόρους δεν θα υποχρεούνται σε αντάλλαγμα να υλοποιούν πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Η μόνη υποχρέωση που θα έχουν αυτές οι κυβερνήσεις θα είναι να διατηρήσουν αμετάβλητο το επίπεδο των δημοσίων επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της ύφεσης της οικονομίας. Τέλος, η Κομισιόν εξετάζει και με ποιον τρόπο θα μπορούσε να βοηθήσει στη χορήγηση των νέων δανείων και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM), δηλαδή το διακρατικό ταμείο διάσωσης κρατών-μελών της Ευρωζώνης.