Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για το άσυλο Διαβάστε ολόκληρο το νομοσχέδιο

743

Τι περιλαμβάνει

ατατέθηκε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταναστευτικής πολιτικής για τους αιτούντες διεθνούς προστασίας.

Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου: «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29.6.2013 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης. Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις», ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων, το καθεστώς μετακίνησης εντός της επικράτειας όσων έχουν αιτηθεί άσυλο, τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται για όσους δεν καταφέρουν να το πάρουν, αλλά και τις συνθήκες κράτησής τους με το διαχωρισμό τους από τις υπόλοιπες κατηγορίες κρατουμένων.

Διαβάστε ολόκληρο το νομοσχέδιο

ΠΗΓΗnewpost.gr