Αποσπασμένοι εργαζόμενοι: νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ισότητα αμοιβών και συνθηκών εργασίας

219

Οι εργαζόμενοι που αποστέλλονται προσωρινά σε άλλη χώρα της ΕΕ θα λαμβάνουν πλέον ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο τόπο, βάσει της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας που θα τεθεί σε ψηφοφορία στο ΕΚ την Τρίτη.

Η επικαιροποίηση της ευρωπαϊκής οδηγίας, επί της οποίας συμφώνησαν ήδη ατύπως οι  διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τον περασμένο Μάρτιο, αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας των αποσπασμένων εργαζομένων και στη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

Όλοι οι κανόνες περί αμοιβής που ισχύουν στη χώρα υποδοχής θα εφαρμόζονται και για τους αποσπασμένους εργαζομένους. Τα έξοδα ταξιδίου, διατροφής και διαμονής θα καταβάλλονται από τον εργοδότη και  δεν θα αφαιρούνται από τους μισθούς των εργαζομένων.
Η μέγιστη περίοδος απόσπασης έχει οριστεί σε 12 μήνες, με πιθανή παράταση 6 μηνών. Μετά από αυτό το διάστημα, ο εργαζόμενος θα μπορεί να παραμείνει στη χώρα υποδοχής, αλλά θα αρχίσουν να ισχύουν όλοι οι κανόνες εργασίας της χώρας υποδοχής.

Συζήτηση: Τρίτη 29 Μαΐου

Ψηφοφορία: Τρίτη 29 Μαΐου

 

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!