Δικαίωμα επικοινωνίας δικηγόρου – πελάτη: Μη νόμιμη η παρακράτηση από αστυνομικό εγγράφου που δίνει ο δικηγόρος στον πελάτη του μέσα στο δικαστήριο

1030

Σημαντική απόφαση για το δικαίωμα επικοινωνίας μεταξύ δικηγόρου και πελάτη εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα το ΕΔΔΑ με πρόσφατη απόφασή του (24.5.2018- Laurent v. France /αρ.αίτησης 28798/13) δέχτηκε ότι παραβιάστηκε το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και της επικοινωνίας) σε υπόθεση που αφορούσε την παρακράτηση από έναν αστυνομικό εγγράφων που ο προσφεύγων δικηγόρος είχε παραδώσει στους πελάτες του, οι οποίοι βρίσκονταν υπό αστυνομική συνοδεία μέσα σε χώρο του δικαστηρίου.

Το Δικαστήριο ειδικότερα διαπίστωσε ότι η παρακράτηση και το άνοιγμα της αλληλογραφίας του δικηγόρου Laurent με τους πελάτες του, υπό την ιδιότητά του ως δικηγόρου, δεν ανταποκρινόταν σε πιεστική κοινωνική ανάγκη και συνεπώς δεν ήταν αναγκαία σε μια δημοκρατική κοινωνία κατά την έννοια του άρθρου 8 της Σύμβασης.

Το Δικαστήριο διευκρίνισε ότι ένα διπλωμένο φύλλο χαρτιού στο οποίο ένας δικηγόρος έχει γράψει ένα μήνυμα πριν το παραδώσει στους πελάτες του αποτελεί προστατευμένη αλληλογραφία κατά την έννοια του άρθρου 8.

Τόνισε ότι το περιεχόμενο των εγγράφων που παρακρατήθηκαν από τον αστυνομικό ήταν αδιάφορο δεδομένου ότι, ανεξαρτήτως του σκοπού του, η αλληλογραφία μεταξύ των δικηγόρων και των πελατών τους αποτελεί θέμα ιδιωτικού και εμπιστευτικού χαρακτήρα. Εν προκειμένω, ο  Laurent, υπό την ιδιότητά του ως δικηγόρος, έγραψε και παρέδωσε τα εν λόγω έγγραφα στους πελάτες του υπό πλήρη επίβλεψη του συνοδού αστυνομικού, χωρίς να προσπαθήσει να αποκρύψει την πράξη του. Ελλείψει υποψίας για τέλεση οποιασδήποτε παράνομηςπράξης, η παρακράτηση των εγγράφων δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί. Η πράξη του αστυνομικού να παρακρατήσει τα έγγραφα που ο δικηγόρος έδωσε στους πελάτες του, αποτελεί παραβίαση του δικαιώματος επικοινωνίας συνηγόρου και εντολέα, σύμφωνα με το Δικαστήριο, το οποίο έκρινε ότι η διαπίστωση της παραβίασης του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ αποτελεί δίκαιη ικανοποίηση του Laurent. (cylegalnews.com/ECHR)

 

ΠΗΓΗlegalnews24.gr