Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ σε εκκαθαριστές της κληρονομίας

437

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1095/2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του ν. 4174/2013 σε περίπτωση δικαστικής εκκαθάρισης της κληρονομίας».

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο, προκειμένου να χορηγηθεί το πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α του Ν.4174/2013 για τα έτη κατά τα οποία ο εκκαθαριστής κληρονομίας δεν ήταν από το νόμο υποκείμενος σε φόρο επί της κατοχής ακίνητης περιουσίας, μπορεί αυτός να ζητήσει την έκδοση χειρόγραφου πιστοποιητικού για λογαριασμό του κληρονόμου. Εάν το μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν περιλαμβάνεται στη δήλωση Φ.Α.Π. των σχετικών ετών, ο εκκαθαριστής κληρονομίας υποβάλει ο ίδιος χειρόγραφη δήλωση στοιχείων ακινήτων στον Α.Φ.Μ. του κληρονόμου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η πληρωμή του αναλογούντος φόρου και η έκδοση του απαιτούμενου για τη μεταβίβαση πιστοποιητικού.

Δείτε το σύνολο της ΠΟΛ. 1095/2018 στην Online Τράπεζα.

ΠΗΓΗe-forologia.gr