Πότε πληρώνετε πρόστιμο για διόρθωση του Ε2

1176

Μόνο εφόσον με την υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης Ε2 δηλώνονται στοιχεία από τα οποία προκύπτει πρόσθετο φορολογητέο εισόδημα και επιπλέον φορολογική επιβάρυνση, ο φορολογούμενος θα καλείται να πληρώσει πρόστιμο. Σε κάθε άλλη περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης Ε2 δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιμο.

Μόνο εφόσον με την υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης Ε2 δηλώνονται στοιχεία από τα οποία προκύπτει πρόσθετο φορολογητέο εισόδημα και επιπλέον φορολογική επιβάρυνση, ο φορολογούμενος θα καλείται να πληρώσει πρόστιμο. Σε κάθε άλλη περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης Ε2 δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιμο.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τις διευκρινίσεις που έδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα φορολογουμένων.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΓΓΔΕ διευκρινίζει ότι:

«Εφόσον ο φορολογούμενος υποβάλλει εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για να δηλώσει κάποιο στοιχείο με την παράλειψη του οποίου, δεν παρέβη κάποια φορολογική διάταξη, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

Επομένως, αν τροποποιούνται στοιχεία του Ε2 από τα οποία δεν προκύπτει επιπλέον φόρος, δεν αποκρύπτεται φορολογητέα ύλη και γενικά αν οι διορθώσεις αυτές αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

Π.χ. δεν επιβάλλεται πρόστιμο:

A. Στην περίπτωση εκπρόθεσμης αναγραφής στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε2

κενού κτίσματος,

δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας εώς διακόσια (200) τ.μ. από γονέα σε τέκνο ή από τέκνο σε γονέα,

Β. Στην περίπτωση συμπλήρωσης ή διόρθωσης αριθμού παροχής ρεύματος ή τετραγωνικών μέτρων ήδη δηλωθέντος μισθωμένου ακινήτου.

Γ. Στην περίπτωση συμπλήρωσης στην δεύτερη σελίδα στον πίνακα ΙΙ

στοιχείων που αφορούν στην αγορά, μεταβίβαση ή δήλωση ημιτελούς κτίσματος.
Επισημαίνεται ότι ο ψιλός κύριος ακινήτου είναι υπόχρεος στη συμπλήρωση του πίνακα ΙΙ μόνο στην περίπτωση μεταβίβασης ή απόκτησης ακινήτου ή στην περίπτωση ημιτελούς ακινήτου. Αντιθέτως δεν είναι υπόχρεος στη συμπλήρωση της πρώτης σελίδας του εντύπου Ε2 σε καμία περίπτωση.

Σημειώνεται ότι επιβάλλεται πρόστιμο στην περίπτωση εκπρόθεσμης αναγραφής ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου, γιατί αυτό αποτελεί εισόδημα και ως εκ τούτου υπάρχει φορολογική παράβαση».