Υπ. Εργασίας: Πήρε ΦΕΚ ο Πίνακας παθήσεων αναπηρίας

506

Περισσότερες από 140 είναι οι παθήσεις που χαρακτηρίζονται ως «μη αναστρέψιμες» και για τις οποίες καθορίζεται επ’ αόριστον η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων. Το υπουργείο Εργασίας γνωστοποίησε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση για τον σχετικό Πίνακα Παθήσεων που αντικατέστησε τον προηγούμενο, οποίος είχε 43 παθήσεις, μόλις.

Υπενθυμίζεται ότι έπειτα από πρωτοβουλία της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ε. Αχτσιόγλου, η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για τον προσδιορισμό των ποσοστών αναπηρίας και των μη αναστρέψιμων παθήσεων συνεδρίασε στις 6 Φεβρουαρίου 2018, προκειμένου να επανεξετάσει παλαιότερη εισήγησή της.

Συγκεκριμένα, προστίθενται οι παρακάτω παθήσεις:

* Δυσμενείς, από πλευράς πρόγνωσης, μορφές σκλήρυνσης κατά πλάκας (πρωτοπαθώς προϊούσα μορφή, περιπτώσεις δευτεροπαθώς προϊούσας μορφής), με υπολειμματική κινητική σημειολογία (ημιπάρεση- ημιπληγία, παραπάρεση- παραπληγία, τετραπάρεση- τετραπληγία, παρεγκεφαλιδική συνδρομή, δυστονία, κ.λπ.) με Π.Α. ≥67%, μετά από δύο διετείς κρίσεις.

* Γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος.

* Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας επιπέδου 3.

* Πάσχοντες από έλλειψη παραγόντων πήξεως και συγγενείς αιμορραγικές διαθέσεις που επιμολύνθηκαν κατά τη διάρκεια θεραπείας τους από ηπατίτιδες και λοιπά λοιμώδη νοσήματα.

* Ιδιοπαθής πνευμονική υπέρταση σοβαρού βαθμού (πίεση πνευμονικής

αρτηρίας >70mmΗg) διαγνωσμένη με δεξιό μαρασμό και μετά από διερεύνηση για αποκλεισμό άλλων παθήσεων με επηρεασμό λειτουργικής δεξιάς κοιλίας και πνευμόνων, μετά από δύο κρίσεις.

Παραγκεφαλικο-αμφιβληστροειδή αιμογγειοβλαστωμάτωση (σύνδρομο von HIPPEL-LINDAU).

ΠΗΓΗdikaiologitika.gr