Ανοίγουν οι λογαριασμοί της Novartis Hellas

122

Το άνοιγμα όλων των λογαριασμών της Novartis Hellas ζητά από τις Τράπεζες, με εισαγγελική παραγγελία ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς.

Στην Εισαγγελική Παραγγελία η οποία φέρει σημερινή ημερομηνία, 13/6/2018 και αποκαλύπτει το Capital.gr, ζητείται να αποσταλούν στην υπηρεσία εντός δύο ημερών, δηλαδή μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 15 Ιουνίου, το περιεχόμενο και οι κινήσεις των πάσης φύσεως λογαριασμών, τηρουμένων στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς καθώς και στα υποκαταστήματα αυτών στο εξωτερικό ή στα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών στην Ελλάδα.

Η περίοδος για την οποία ζητούνται στοιχεία είναι το διάστημα από 1/1/2006 έως σήμερα.

Η Εισαγγελική Παραγγελία εντάσσεται στο πλαίσιο της διενεργούμενης Προκαταρκτικής Εξέτασης προς διακρίβωση, μεταξύ άλλων, της τέλεσης του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Ανοίγουν οι λογαριασμοί της Novartis Hellas

Στην Εισαγγελική Παραγγελία αναφέρονται τα εξής:
“Στο πλαίσιο διενεργούμενης Προκαταρκτικής Εξέτασης προς διακρίβωση, μεταξύ άλλων, της τέλεσης του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για τη διαβίβαση της παρούσας εισαγγελικής παραγγελίας στο σύνολο των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, προκειμένου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 50 του Ν.3691/2008 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 4*2α, 5*1α και 48*1 του ίδιου Νόμου, να αποσταλούν εντός δύο ημερών στην υπηρεσία μας, το περιεχόμενο και οι κινήσεις των πάσης φύσεως λογαριασμών, σε ευρώ και συνάλλαγμα, τηρουμένων στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς καθώς και στα υποκαταστήματα αυτών στο εξωτερικό ή στα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών στην Ελλάδα καθώς και οποιασδήποτε φύσεως πληροφορία σχετιζόμενη με τα προαναφερόμενα εφόσον προκύπτουν από βιβλία και στοιχεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, για το διάστημα από 1/1/2006 μέχρι σήμερα”.