Απόφαση για μείωση των εδρών του Ευρωκοινοβουλίου

108

Σε 705 -από 751 σήμερα- θα μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά τις ευρωεκλογές του 2019, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε.

Το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο εγκρίθηκε με 566 ψήφους, προβλέπει ότι πέραν της μείωσης των εδρών, θα υπάρξει ανακατανομή, ενώ θα δημιουργηθεί και απόθεμα 46 εδρών.

Σημειώνεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί 73 έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκ των οποίων οι 46 θα λειτουργήσουν ως απόθεμα και οι υπόλοιπες 27 θα ανακατανεμηθούν σε 14 χώρες της Ε.Ε., οι οποίες υποεκπροσωπούνται ελαφρώς.

Σύμφωνα με το σχέδιο του Συμβουλίου, κάποιες ή όλες από τις 46 «αποθεματικές» έδρες θα μπορούν να κατανεμηθούν σε νέες χώρες, οποίες ενδέχεται να προσχωρήσουν στην Ε.Ε. στο μέλλον, ή να παραμείνουν κενές, μειώνοντας έτσι το μέγεθος του Κοινοβουλίου.

Διευκρινίζεται, βέβαια, ότι η νέα κατανομή θα ισχύσει μόνο εφόσον το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την Ε.Ε., διαφορετικά, οι ισχύουσες ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι η διαδικασία του Brexit να ολοκληρωθεί νομικά.

Σύμφωνα με την πρόταση του Συμβουλίου, επιπλέον έδρες θα αποκτήσουν οι Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ολλανδία, Σουηδία, Αυστρία, Δανία, Σλοβακία, Ιρλανδία, Κροατία και Εσθονία.