Βουλή: Κατατέθηκαν τροπολογίες για το Κοινωνικό Τιμολόγιο και ΥΚΩ

131

Δύο τροπολογίες, μία για τη χρηματοδότηση του νέου Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) από τον προυπολογισμό και μία για την παρακολούθηση της πορείας των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) σε εξαμηνιαία αντί σε ετήσια βάση, κατατέθηκαν χθες στο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για την τέταρτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος.

Η πρώτη τροπολογία αναφέρεται στη χρηματοδότηση του νέου Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ). Ο υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σαταθάκης μιλώντας για το ΚΟΤ υπενθύμισε ότι άλλαξε δίνεται πολύ μεγάλη έκπτωση, 70%, στα νοικοκυριά που παίρνουν Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, χρησιμοποιώντας τα κριτήρια του Υπουργείου Εργασίας. Όσοι πήραν, δηλαδή, μέρισμα πέρυσι εντάσσονται στο ΚΟΤ με έκπτωση 30%. «Αυτό δημιουργεί ένα δημοσιονομικό κόστος το οποίο έχουμε ενσωματώσει ήδη στους προϋπολογισμούς του 2019 και 2020 και του 2018 φυσικά» τόνισε ο Σταθάκης.

Η δεύτερη τροπολογία αναφέρει ότι η παρακολούθηση των ΥΚΩ, που γίνεται σήμερα σε ετήσια βάση, θα γίνεται σε εξαμηνιαία βάση και η ΡΑΕ ανά εξάμηνο θα διενεργεί την πρόβλεψη για το επόμενο εξάμηνο, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο σχηματισμού οποιουδήποτε ελλείμματος στο λογαριασμό των ΥΚΩ.

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΥΚΩ