Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νόμος για τις ΕΠΕ

981

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νόμος υπ΄ αριθμ. 4541/2018 με τίτλο «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις».

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τον νόμο υπ΄ αριθμ. 4541/2018 εδώ.