Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Νόμος 4549/2018 (Πολυνομοσχέδιο)

1484

Αλλαγές σε νόμο για “υπερχρεωμένα νοικοικυριά”, Πτωχευτικό Κώδικα, Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και μισθώσεις οχημάτων με οδηγό

 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4549/2018 “Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις”.

Ο νόμος περιλαμβάνει 131 άρθρα και αρκετές σημαντικές διατάξεις, μεταξύ των οποίων, τροποποιήσεις σχετικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, το Νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Ν. 3869/2010), τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον Κώδικα ΦΠΑ και των Πτωχευτικό Κώδικα.

Αλλαγές στο Νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Ν. 3869/2010)

Εκτενείς αλλαγές στον Νόμο 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (νόμος Κατσέλη) περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου “Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022”, που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή.

Δείτε αναλυτικά εδώ.

Αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τον Πτωχευτικό Κώδικα

Τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αλλά και του Πτωχευτικού Κώδικα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου για τις “Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022”, που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή.

Η τροποποίηση στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αφορά στο άρθρο 966 ΚΠολΔ στο Κεφάλαιο σχετικά με την κατάσχεση της κινητής περιουσίας του οφειλέτη.

Δείτε αναλυτικά εδώ.

Συμπλήρωση διατάξεων για εκμίσθωση οχήματος με οδηγό

Με το άρθρο 130 ενσωματώθηκε στο νόμο η τροπολογία με την οποία προβλέπεται πως για τα νησιά, (πλην της Κρήτης και της Εύβοιας), τα οποία κατά την τουριστική περίοδο (μήνες από Μάιο έως και Αύγουστο) υποδέχονται το μεγαλύτερο μέρος των τουριστών, η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης ολικής εκμίσθωσης με οδηγό μέσω προκρατήσεως ορίζεται σε μισή ώρα.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, λόγω του ανάγλυφου της περιοχής και των μικρών σχετικά αποστάσεων, της έλλειψης μέσων μαζικής μεταφοράς και της άφιξης και παραμονής των τουριστών χωρίς δικό τους μεταφορικό μέσο, οι ανάγκες των συγκεκριμένων νησιών για εσωτερικές μετακινήσεις θα ικανοποιούνται καλύτερα με τον συγκεκριμένο τρόπο, χωρίς παράλληλα να δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία των λοιπών μέσων μεταφοράς και μετακίνησης, ήτοι τη δημοτική συγκοινωνία, τον κλάδο των ταξί, τον κλάδο των τουριστικών μεταφορικών μέσων (mini vans) κ.ο.κ.

Συγχρόνως, για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ώστε στις περιπτώσεις των παραπάνω νησιών να μπορεί να ρυθμίσει το ειδικότερο πλαίσιο λειτουργίας των ΕΙΧ με οδηγό μέσω προκράτησης, με βάση μελέτη από την οποία προκύπτει ειδική τεκμηρίωση, που καταδεικνύει αφενός την ωφέλεια για τον τουριστικό κλάδο και τους καταναλωτές ή και τους μόνιμους κατοίκους και αφετέρου τη μη δημιουργία αρνητικών επιδράσεων στη λειτουργία όμορων επαγγελματικών κλάδων, όπως π.χ. του κλάδου Επιβατηγών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως.

Δείτε αναλυτικά το νόμο 4549/2018 εδώ και την αιτιολογική του έκθεση εδώ.

ΠΗΓΗlawspot.gr