Κομισιόν: Ελεύθερα η ροή των μη προσωπικών δεδομένων

423

Σε πολιτική συμφωνία για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα κατέληξαν οι διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησαν για τους νέους κανόνες που θα επιτρέπουν την αποθήκευση και την επεξεργασία των δεδομένων οπουδήποτε εντός της Ε.Ε., χωρίς αδικαιολόγητους περιορισμούς και θα συμβάλουν στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής οικονομίας δεδομένων εντός της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

Ο Aντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, Άντρους Άνσιπ δήλωσε πως «οι γεωγραφικοί περιορισμοί των δεδομένων είναι ένδειξη προστατευτισμού, ο οποίος δεν έχει καμία θέση στην ενιαία αγορά. Μετά την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων, κάνουμε, με την παρούσα συμφωνία, το επόμενο βήμα για την ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα, με στόχο την προώθηση τεχνολογικών καινοτομιών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για όλα τα είδη δεδομένων».

«Με την παρούσα συμφωνία βρισκόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς έως τα τέλη του 2018», δήλωσε η Eπίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ.

Οι νέοι κανόνες για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα:

  • Θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή των δεδομένων σε διασυνοριακό επίπεδο:

Οι νέοι κανόνες διαμορφώνουν ένα πλαίσιο για την αποθήκευση και την επεξεργασία των δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ, απαγορεύοντας τη θέσπιση γεωγραφικών περιορισμών των δεδομένων. Ο κανονισμός για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα δεν έχει καμία επίπτωση στην εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (GDPR)καθώς δεν αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, οι δύο κανονισμοί θα λειτουργούν μαζί για να καταστήσουν δυνατή την ελεύθερη ροή δεδομένων κάθε είδους —προσωπικών και μη προσωπικών— δημιουργώντας έτσι έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων.

  • Διασφάλιση της διαθεσιμότητας των δεδομένων για κανονιστικό έλεγχο:

Οι δημόσιες αρχές θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα για σκοπούς εξέτασης και εποπτικού ελέγχου ανεξάρτητα από το πού αυτά βρίσκονται αποθηκευμένα ή πού υπόκεινται σε επεξεργασία εντός της ΕΕ. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιβάλλουν κυρώσεις στους χρήστες οι οποίοι δεν παρέχουν πρόσβαση σε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε άλλο κράτος μέλος.

  • Ενθάρρυνση της δημιουργίας κωδίκων δεοντολογίας σχετικά με τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους για τη διευκόλυνση της αλλαγής παρόχου υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους εντός σαφών προθεσμιών. Αυτό θα καταστήσει την αγορά υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους πιο ευέλικτη και τις υπηρεσίες δεδομένων στην ΕΕ πιο προσιτές οικονομικά.