Αλλαγές σε μετατάξεις, προϊσταμένους ΚΕΠ & δήμων-Ενισχύονται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (τροπολογία)

865
Αλλαγές στις μετατάξεις υπαλλήλων των ΚΕΠ και των δήμων, επανακαθορισμό των κλάδων και των ειδικοτήτων που προορίζονται ως προϊστάμενοι των ΚΕΠ αλλά και σύσταση ενός συμβούλου στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις προβλέπεται σε TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ που κατατέθηκε στο ν/σ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι».

Αναλυτικά:

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ