Η απόρριψη ως αβάσιμων λόγων αναίρεσης από τον Άρειο Πάγο δεν πλήττει τη δίκαιη δίκη

117

ΑΠΟΦΑΣΗ

Sturm κατά Λουξεμβούργου της 22-06-2017 (αριθ. προσφ. 55291/15)

βλ. εδώ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Απόρριψη αναίρεσης και των 14 λόγων αναίρεσης ως νόμω αβασίμων. Το ΕΔΔΑ απεφάνθη ότι δεν υπάρχει παραβίαση από τα εθνικά δικαστήρια.

ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 6

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Ο προσφεύγων, Robert Sturm, είναι υπήκοος του Λουξεμβούργου, ο οποίος γεννήθηκε το 1963 και ζει στο Canach (Λουξεμβούργο). Η υπόθεση αφορούσε την απόρριψη της αναίρεσης του κ. Sturm.

Ο κ. Sturm αναγκάστηκε σε υποχρεωτική συνταξιοδότηση τον Μάρτιο του 2012. Υπέβαλλε αίτημα για σύνταξη με άμεση καταβολή αλλά η αίτησή του απορρίφθηκε από τον εργοδότη του με την αιτιολογία ότι η καταβολή της σύνταξής του αναβλήθηκε μέχρι την συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών. Ο κ. Sturm άσκησε αγωγή ενώπιον του Εργατικού Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου κατά του εργοδότη του, βασιζόμενος σε κανονισμό του Μεγάλου Δούκα, το οποίο, όπως ανέφερε, προϋπέθετε την ύπαρξη προϋπηρεσίας για δεκαπέντε χρόνια ως η μοναδική προϋπόθεση για τη χορήγηση της σύνταξης.

Το δικαστήριο απέρριψε την εν λόγω αγωγή τον Μάρτιο του 2013, απόφαση η οποία κατέστη τελεσίδικη. Ο κ. Sturm υπέβαλλε αναίρεση, η οποία όμως απορρίφθηκε τον Μάιο του 2015 με το σκεπτικό ότι οι δεκατέσσερις λόγοι αναιρέσεως που είχε διατυπώσει ήταν νόμω αβάσιμοι.

Βασιζόμενος στο άρθρο 6 (δικαίωμα σε δίκαιη δίκη / δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο), ο κ. Sturm κατήγγειλε την απόρριψη της αναίρεσής  του .

ΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ…

Ότι δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 6 § 1 της ΕΣΔΑ.