ΚΥΠΡΟΣ Αλλαγές στον περί Δικηγόρων Νόμο: Νέοι Κανονισμοί- Καταργούνται οι ελάχιστες αμοιβές των δικηγόρων

3300

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο νέος Κανονισμός του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και ειδικότερα ο περί Επίλυσης Διαφορών που προκύπτουν από Παροχή Υπηρεσιών των Ασκούντων Δικηγορία (Εξωδικαστηριακές Υποθέσεις) Κανονισμός του 2018 ενώ καταργήθηκαν οι περί των Ελαχίστων Ορίων Αμοιβής των Ασκούντων Δικηγορία (Εξωδικαστηριακές Υποθέσεις)

Κανονισμοί του 1985 έως 2017. Στον Κανονισμό περί Επίλυσης Διαφορών που προκύπτουν από Παροχή Υπηρεσιών των Ασκούντων Δικηγορία (Εξωδικαστηριακές Υποθέσεις) συμπεριλαμβάνεται Παράρτημα με τον τύπο διορισμού δικηγόρου για εξωδικαστηριακή υπόθεση.

Ειδικότερα, οι περί των Ελαχίστων Ορίων Αμοιβής των Ασκούντων Δικηγορία (Εξωδικαστηριακές Υποθέσεις) Κανονισμοί του 1985 έως 2017 καταργούνται, μετά από την κατά πλειοψηφία απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2018. Δείτε τους νέους Κανονισμούς όπως δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας (σελ.1193-1196) εδώ

ΠΗΓΗcylegalnews.com