Μείωση της ανεργίας στις χώρες του ΟΟΣΑ – Σταδιακή μείωση και στην Ελλάδα.

42
Το ποσοστό ανεργίας των χωρών του ΟΟΣΑ μειώθηκε στο 5,2% τον Μάιο του 2018.
Το ποσοστό ανεργίας των χωρών του ΟΟΣΑ υποχώρησε τον Μάιο του 2018 κατά 0,1 της εκατοστιαίας μονάδας για δεύτερο συνεχόμενο μήνα σε 5,2%.
Σε ολόκληρο τον χώρο του ΟΟΣΑ (συμπεριλαμβανομένης της Λιθουανίας ), 33,2 εκατομμύρια ήταν άνεργοι, 0,5 εκατομμύρια περισσότεροι από τον Απρίλιο του 2008 [2], αλλά 16,1 εκατομμύρια λιγότεροι από ό, τι τον Ιανουάριο του  2013.

Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό ανεργίας ήταν σταθερό τον Μάιο (8,4%), με ρυθμούς μείωσης κατά 0,3 της εκατοστιαίας μονάδας στην Ιταλία (σε 10,7%) και κατά 0,2% στην Αυστρία (σε 4,6%) και στην Ισπανία (σε 15,8% ). Αντίθετα, αυξήθηκε κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα (σε 7,3%) στην Πορτογαλία.

Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 0,3 στην Ιαπωνία (σε 2,2%), κατά 0,2% στην Αυστραλία (σε 5,4%) και στο Μεξικό (3,2%) και κατά 0,1% στις Ηνωμένες Πολιτείες (3,8%).

Σταθερό ήταν στον Καναδά (5,8%) ενώ αυξήθηκε κατά 0,2% στην Κορέα (σε 4,0%). Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι τον Ιούνιο το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στον Καναδά (6,0%) και στις Ηνωμένες Πολιτείες (σε 4,0%).

Το ποσοστό ανεργίας του ΟΟΣΑ για τους νέους (άτομα ηλικίας 15 έως 24 ετών) ήταν σταθερό σε 10,9% τον Μάιο. Το ποσοστό ανεργίας των νέων μειώθηκε κατά 0,3 της εκατοστιαίας μονάδας στη ζώνη του ευρώ, σε 16,8%, με πτώση κατά 0,5 της εκατοστιαίας μονάδας ή περισσότερο στην Ιταλία, τη Λετονία και την Ισπανία. Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας των νέων παρέμεινε πάνω από 30% στην Ελλάδα (43,2% τον Μάρτιο, τον τελευταίο διαθέσιμο μήνα), την Ισπανία (33,8%) και την Ιταλία (31,9%).