Παράνομες οι ενδοκοινοτικές διμερείς επενδυτικές συμφωνίες

290

Κομισιόν: Ασυμβίβαστη με το κοινοτικό δίκαιο η διαιτησία μεταξύ διασυνοριακών επενδυτών και κρατών-μελών της Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτηρίζει παράνομες όλες τις ενδοκοινοτικές διμερείς επενδυτικές συμφωνίες, ενώ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τους επενδυτές να επικαλούνται τα δικαιώματά τους ενώπιον των εθνικών διοικητικών υπηρεσιών και δικαστηρίων, βασιζόμενοι στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Κομισιόν με στόχο να βοηθήσει τους επενδυτές της Ε.Ε., αλλά και να ενισχύσει το επιχειρηματικό περιβάλλον εντός της ενιαίας αγοράς.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι επενδυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να στηρίζονται στις ενδοκοινοτικές διμερείς επενδυτικές συμφωνίες (ΔΕΣ) γιατί είναι παράνομες, καθώς αλληλεπικαλύπτονται με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς της Ε.Ε. και δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ των επενδυτών. Μάλιστα, επικαλείται και πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το οποίο επιβεβαίωσε ότι η διαιτησία μεταξύ επενδυτών και κρατών που προβλέπεται στις ΔΕΣ είναι παράνομη.