Τι θα δείχνουν τα αποτελέσματα β΄ τριμήνου των τραπεζών

352

Επικεντρωμένα στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και στον σχεδιασμό για αύξηση των πωλήσεων NPLs και των πλειστηριασμών, αναμένεται να είναι τα αποτελέσματα που θα ανακοινώσουν σήμερα (Alpha Bank, Eurobank) και αύριο (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς) οι τράπεζες για το β΄ τρίμηνο 2018.

Τα αποτελέσματα που θα ολοκληρώσουν την εικόνα του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, έρχονται μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση του προγράμματος προσαρμογής και οριοθετούν τις εφεξής προκλήσεις για τις τράπεζες, με πιο άμεση, τον ερχόμενο μήνα, την ανοδική αναθεώρηση των στόχων για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Στο μέτωπο αυτό, το β΄ τρίμηνο αναμένεται να δείξει ότι οι τράπεζες κινήθηκαν εντός των υφιστάμενων στόχων, με ισχυρή, ωστόσο, αντίσταση των ρυθμισμένων δανείων που καταφέρνουν να ιαθούν (ο δείκτης redefault αναμένεται στα επίπεδα των προηγούμενων τριμήνων).

Το ενδιαφέρον των επενδυτών κατά τις παρουσιάσεις που θα ακολουθήσουν τις επίσημες ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, θα εστιαστεί στην έξοδο μη εξυπηρετούμενων δανείων από τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Πράγμα που σημαίνει ότι η έμφαση θα δοθεί στην πορεία των αναδιαρθρώσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων με “κουρέματα” οφειλής, στις ρευστοποιήσεις καλυμμάτων, στις αποπληρωμές δανείων, αλλά και στις λογιστικές διαγραφές. Κομβικού ενδιαφέροντος για τους επενδυτές θα είναι οι εφεξής πωλήσεις “κόκκινων” δανείων από τις τράπεζες.

Σημειώνεται ότι λόγω των υψηλότερων τιμημάτων κατά την πώληση χαρτοφυλακίων NPEs ή λόγω της μείωσης της δανειακής τους έκθεσης με διαγραφή απαιτήσεων, κάποιες τράπεζες αναμένεται να εμφανίσουν και αναστροφή (μείωση) των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.

Κατά τα λοιπά, το β΄ τρίμηνο 2018 αναμένεται να δείξει καλή οργανική κερδοφορία, με “στριμωγμένα”, ωστόσο, τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες, τα οποία αποτελούν benchmark για τις τράπεζες στη μεταμνημονιακή εποχή και παρουσιάζουν συρρίκνωση.

Χαρακτηριστικό του β΄ τριμήνου θα είναι τα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα από πωλήσεις ομολόγων και από μπόνους της ΕΚΤ σε όσες τράπεζες υπερέβησαν τους δείκτες αναφοράς του προγράμματος TLTROII. Με το πρόγραμμα αυτό οι ελληνικές τράπεζες είχαν δανειστεί πιο μακροπρόθεσμα από την ΕΚΤ, με στόχο τη ρευστότητα αυτή να την διαθέσουν σε νέες χορηγήσεις. Σημειώνεται ότι ο δανεισμός από την ΕΚΤ γίνεται με μηδενικό επιτόκιο, ενώ για τα δάνεια αυτά ίσχυε αρνητικό επιτόκιο – 0,4%. Το πρόγραμμα TLTROII ξεκίνησε το 2016 και για το διάστημα από τότε μέχρι και το β΄ τρίμηνο 2018, οι ελληνικές τράπεζες εισέπραξαν ένα εφάπαξ ποσό ως επιστροφή από την ΕΚΤ, καθώς υπερέβησαν τους στόχους για αύξηση της πιστωτικής επέκτασης με νέα δάνεια. Σημειώνεται ότι μέχρι το 2020 – 2021 οι ελληνικές τράπεζες θα εισπράττουν επιστροφές τόκων από τον δανεισμό του TLTROII, τις οποίες θα εγγράφουν στα αποτελέσματά τους σε τριμηνιαία βάση.

Τέλος, σημαντικά βελτιωμένες αναμένονται οι καταθέσεις και η έκθεση στον ELA, με την προοπτική πλήρους μηδενισμού του από τη Eurobank τον Οκτώβριο και από την Alpha Bank προς τα τέλη του έτους.

ΠΗΓΗcapital.gr