Τι ισχύει με τις δωρεές χρημάτων, τη γονική παροχή και τα τεκμήρια

348

Απαραίτητη προϋπόθεση οι δηλώσεις να υποβληθούν μέχρι το τέλος του έτους

Κάθε χρόνο τα τεκμήρια δαγκώνουν χιλιάδες φορολογούμενους, οι οποίοι καλούντα να πληρώσουν μεγαλύτερα ποσά φόρου για εισοδήματα που δεν έχουν αποκτήσει. Μια μέθοδος που μπορεί να φανεί σωτήρια για όσους πιάνονται στην τσιμπίδα των τεκμηρίων είναι να επικαλεστούν τα χρηματικά ποσά που λαμβάνουν από συγγενείς ή ακόμη και από φίλους.

Στις περιπτώσεις που δίνονται χρηματικά ποσά από διάφορους συγγενείς ή τρίτους σε κάποιο φορολογούμενο, τότε αυτός που λαμβάνει το χρηματικό ποσό, μπορεί με το ποσό αυτό να καλύψει δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Όμως, τα ποσά των δωρεών αυτών μπορούν να ληφθούν υπόψη για κάλυψη των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, μόνο όταν η δήλωση γονικής παροχής ή δωρεάς έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη. Δηλαδή οι δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Δηλαδή, αν ένας φορολογούμενος αγόρασε στις 10 Ιούλου 2018 ένα αυτοκίνητο αξίας 15.000 με χρήματα που δόθηκαν από τον πατέρα του ως δωρεά, τότε για να μπορέσει να καλύψει ο γιος τη δαπάνη απόκτησης του αυτοκινήτου αυτού, πρέπει η σχετική δήλωση δωρεάς να υποβληθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Εφόσον η δήλωση υποβληθεί έως το τέλος του έτους 2018, τότε ο γιος μπορεί να αναγράψει το ανωτέρω ποσό στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης που θα υποβάλλει το 2019 και αν δεν διαθέτει εισοδήματα θα καλύψει το τεκμήριο για την αγορά του αυτοκινήτου. Αντίθετα, για τον πατέρα, η καταβολή του ανωτέρω χρηματικού ποσού αποτελεί για τον ίδιο τεκμήριο και πρέπει να δηλωθεί στη δήλωσή του. Ειδικότερα το ποσό των 15.000 ευρώ πρέπει να αναγραφεί στον κωδ. 725 του εντύπου Ε1 της δήλωσης. Σημειώστε ότι οι δωρεές θεωρούνται τεκμήριο εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 300 ευρώ.

ΠΗΓΗnewsbeast.gr