Άκυρη η απόλυση δημοσιογράφου για –μη αρεστή– συνδικαλιστική δράση

507

Άκυρη η καταγγελία σύμβασης   δημοσιογράφου λόγω της συνδικαλιστικής του  δράσης που δεν ήταν αρεστή στην εφημερίδα που εργαζόταν

Καταχρηστική είναι η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου όταν  γίνεται από εμπάθεια προς τον εργαζόμενο ή για λόγους εκδίκησης, λόγω της προηγηθείσας νόμιμης αλλά μη αρεστής στον εργοδότη συμπεριφοράς του μισθωτού, όπως είναι  η ανάπτυξη  νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης η οποία ήταν αντίθετη προς τα συμφέροντα της επιχείρησης.

Αυτό έκριναν οι αρεοπαγίτες του Β2 Εργατικού Τμήματος και δικαίωσαν συνδικαλιστή δημοσιογράφο που απολύθηκε.

Το σκεπτικό

Κατ΄ αρχάς,  η απόφαση του Αρείου Πάγου επισημαίνει ότι η διάταξη του άρθρου 14 του συνδικαλιστικού νόμου 1264/1982 αναφέρει ότι «είναι άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας για νόμιμη συνδικαλιστική δράση, στην οποία περιλαμβάνεται και η συμμετοχή σε νόμιμη απεργία, ως και οι ενέργειες που αποσκοπούν στην κήρυξή της, και γενικότερα κάθε δραστηριότητα που αποσκοπεί στη διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων».

Για να είναι άκυρη -σύμφωνα με την ίδια διάταξη του συνδικαλιστικού νόμου- «η καταγγελία της σύμβασης, δεν απαιτείται η συνδικαλιστική δράση να αποτελεί την αποκλειστική αιτία της απόλυσης του μισθωτού, αλλά αρκεί ότι συνετέλεσε απλώς στη λήψη της σχετικής απόφασης του εργοδότη για την καταγγελία, με την έννοια ότι χωρίς αυτήν ο εργοδότης δεν θα κατήγγελλε τη σύμβαση, και μάλιστα ανεξαρτήτως του αν από τη συνδικαλιστική δράση του εργαζομένου προκλήθηκε ή όχι προσωπική διένεξη μεταξύ αυτού και του εργοδότη».

Οικονομικός συντάκτης

Ειδικότερα, συντάκτης (οικονομικού ρεπορτάζ) εφημερίδας και εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Ε.Σ.Η.Ε.Α. απολύθηκε και προσέφυγε στα δικαστήρια, υποστηρίζοντας ότι η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του έγινε από λόγους εκδίκησης και έχθρας προς το πρόσωπο του, λόγω της δυσαρέσκειας που προκάλεσε σε εργοδότρια εταιρεία η συνεχής και έντονη νόμιμη συνδικαλιστική δράση του, ως εκλεγέντος από το έτος 2003 συνδικαλιστικού εκπροσώπου των εργαζομένων στην Ε.Σ.Η.Ε.Α.

Συγκεκριμενοποιώντας ο δημοσιογράφος τα πραγματικά περιστατικά αναφέρει ότι μετά από δική του εισήγηση η γενική συνέλευση των εργαζομένων στην εφημερίδα (16.2.2011) αποφάσισε να ζητήσει από την Ε.Σ.Η.Ε.Α. την κήρυξη απεργίας για τις 25.2.2011, όπως και έγινε, με αίτημα την καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών των μηνών Ιανουαρίου και πρώτου δεκαπενθημέρου του Φεβρουαρίου του έτους 2011.

Όπως υπογραμμίζει η αρεοπαγιτική απόφαση τις αποδοχές αυτές η εργοδότρια εταιρεία «αρνείτο να καταβάλει προκειμένου να εξαναγκάσει τους εργαζομένους να υπογράψουν εν λευκώ εξουσιοδοτήσεις για την άσκηση υπέρ αυτής πρόσθετης παρέμβασης σε δίκη υπαγωγής της εργοδότριας εταιρείας στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα».

Εξόφληση

Μέτα από αυτό, η εταιρεία εξόφλησε το σύνολο των οφειλών της προς τους  εργαζομένους και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων  στην νέα γενική συνέλευση των εργαζομένων (21.2.2011)  που πραγματοποιήθηκε πρότεινε την αναστολή της απεργιακής κινητοποίησης μετά την εξόφληση των εκκρεμών μισθών. Η πρότασή του έγινε δεκτή από την γενική συνέλευση των εργαζομένων και γνωστοποιήθηκε στις 22.2.2011 στην Ε.Σ.Η.Ε.Α. η οποία και αποφάσισε την αναστολή της απεργίας, ενώ την ίδια μέρα (22.2.2011) η εργοδότρια εταιρεία κατήγγειλε την σύμβαση εργασίας του δημοσιογράφου συνδικαλιστή.

Πρωτοσέλιδα

Προηγούμενα, η εργοδότρια εταιρεία είχε δημοσιεύσει στην πρώτη σελίδα της  εφημερίδας δημοσίευμα σε βάρος επίμαχου δημοσιογράφου ότι δήθεν ο ίδιος είχε παρασύρει την Ε.Σ.Η.Ε.Α. σε απεργία παρά τη δήθεν εξόφληση των οφειλομένων αποδοχών.

Το Εφετείο Αθηνών έκρινε ότι η από 22.2.2011 καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου του εν λόγω δημοσιογράφου ήταν άκυρη ως καταχρηστική, γιατί «οφειλόταν αποκλειστικά στη δυσαρέσκεια που προκάλεσαν στην  εταιρεία οι  ενέργειες διαμαρτυρίας του στα πλαίσια της άσκησης από αυτόν νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης και είχε ως αποκλειστικό σκοπό την απαλλαγή αυτής από την ενοχλητική λόγω της συνδικαλιστικής δράσης παρουσία του στην εφημερίδα».

Η εργοδότρια εταιρεία άσκησε αναίρεση στον Άρειο Πάγο, αλλά οι αρεοπαγίτες απέρριψαν όλους τους ισχυρισμούς της και δικαίωσαν τον συνδικαλιστή δημοσιογράφο.

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!