Άρειος Πάγος: Ποιοι υποχρεούνται να έχουν βιβλιάρια υγείας

1049

Η μη ύπαρξη βιβλιαρίου υγείας επιφέρει ακυρότητα της σύμβασης εργασίας