Δήλωση Στοιχείων Ταυτότητας Μητέρας -Πού χρειάζεται (έντυπο & ΦΕΚ)

607

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση για τον καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων με τίτλο «Δήλωση Στοιχείων Ταυτότητας Μητέρας» και «Έντυπο λήψης αποτυπωμάτων μητέρας» του άρθρου 62 του ν. 4554/2018.

Η «Δήλωση στοιχείων ταυτότητας μητέρας» αποτελεί έγγραφο που ισοδυναμεί με αποδεικτικό των στοιχείων ταυτότητας της μητέρας για τις ανάγκες του ιατρικού φακέλου της και για τον σκοπό της ληξιαρχικής καταχώρησης της γέννησης του τέκνου της. Συμπληρώνεται με τα κατά δήλωση στοιχεία της μητέρας, δεν αποτελεί αστυνομική ταυτότητα και δεν ασκεί καμία επίδραση σε ζητήματα ιθαγένειας.

Έντυπο λήψης αποτυπωμάτων μητέρας

Αποτελεί το έντυπο επί του οποίου γίνεται λήψη των αποτυπωμάτων από αρμόδιο όργανο της Αρχής Έκδοσης του αντίχειρα, δείκτη και μέσου και των δύο χεριών της μητέρας. Εφόσον είναι αδύνατη η λήψη των ανωτέρω αποτυπωμάτων γίνεται λήψη των παλαμικών αποτυπωμάτων και των δύο χεριών της. Συνοδεύει το έγγραφο της Δήλωσης στοιχείων ταυτότητας μητέρας.

Τα έγγραφα με τίτλο «Δήλωση στοιχείων ταυτότητας μητέρας» και «Έντυπο λήψης αποτυπωμάτων μητέρας» εκδίδονται από τα κατά τόπους Τμήματα Ασφαλείας των περιοχών όπου εδρεύει το νοσοκομείο, μαιευτήριο ή κλινική που λαμβάνει χώρα ο τοκετός. Όπου δεν λειτουργούν Τμήματα Ασφαλείας εκδίδονται από τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα που ασκούν αρμοδιότητες ασφαλείας. Η εκτύπωση των ως άνω εγγράφων και των φωτογραφιών που αποστέλλονται από τα νοσοκομεία, τα μαιευτήρια ή τις κλινικές, γίνεται από τις αρμόδιεςαρχές έκδοσης σε οποιοδήποτε μηχάνημα εκτύπωσης, εφόσον το αποτέλεσμα είναι ευκρινές.

ΦΕΚ

 

ΠΗΓΗaftodioikisi.gr