Εγκρίθηκαν οι κανόνες για ταχύτερη δέσμευση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες

820

Επί του παρόντος, μόλις το 1,1% των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην ΕΕ κταλήγει σε δήμευση

 

  • Αυστηρότερες προθεσμίες για τη διασυνοριακή δέσμευση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων
  • Η αποζημίωση των θυμάτων θα έχει προτεραιότητα
  • Επί του παρόντος, μόνο το 1,1% των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην ΕΕ κταλήγει σε δήμευση

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την περασμένη Πέμπτη νέους κανόνες για την επιτάχυνση της δέσμευσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι νέοι κανόνες, που ήδη συμφωνήθηκαν ανεπίσημα μεταξύ του Κοινοβουλίου και των υπουργών της ΕΕ τον Ιούνιο, θα καταστήσουν πιο γρήγορα και  απλά τα αιτήματα “να παγώσουν” και να δημευθούν περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η στέρηση των περιουσιακών στοιχείων από εγκληματίες αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με μια μελέτη της Europol του 2016, σήμερα στην ΕΕ υπολογίζεται ότι μόνο το 1,1% των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην ΕΕ κταλήγει σε δήμευση.

Τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν:

εισαγωγή προθεσμιών: μια χώρα της ΕΕ που λαμβάνει απόφαση δήμευσης από άλλη χώρα της ΕΕ θα έχει 45 ημέρες για να εκτελέσει την εντολή. Ο διασυνοριακές εντολές δέσμευσης πρέπει να εκτελούνται με την ίδια ταχύτητα και προτεραιότητα με τις εθνικές. Οι αρχές θα έχουν τέσσερις ημέρες για να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία εάν η αίτηση δέσμευσης είναι επείγουσα,

τυποποιημένα έγγραφα: θα χρησιμοποιηθούν τυποποιημένα πιστοποιητικά και έντυπα για να διασφαλιστεί ότι οι χώρες της ΕΕ θα ενεργούν ταχύτερα και θα επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά,

ευρύτερο πεδίο εφαρμογής: εφόσον ζητηθεί, οι χώρες της ΕΕ θα μπορούν να δημεύουν περιουσιακά στοιχεία από άλλα άτομα που συνδέονται με τον εγκληματία και μπορούν επίσης να ενεργούν σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει καταδίκη (π.χ. ο ύποπτος έχει διαφύγει)

τα δικαιώματα των θυμάτων: τα θύματα θα είναι τα πρώτα στη σειρά για να λάβουν αποζημίωση όταν διατίθενται τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία.

Επόμενα βήματα

Ο κανονισμός εγκρίθηκε με 531 ψήφους υπέρ, 51 κατά και 26 αποχές.

Οι νέοι κανόνες θα πρέπει να εγκριθούν επισήμως από το Συμβούλιο της ΕΕ, ενώ θα εφαρμοστούν 24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος τους.

Αυτοί οι κανόνες αποτελούν μέρος μιας δέσμης μέτρων για την ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να καταπολεμά τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε ήδη αυστηρότερους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρημάτων τον Σεπτέμβριο.

ΠΗΓΗlawspot.gr