Νέα μέτρα για την ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ (infographic)

822

Όλες οι αλλαγές στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν – Ενισχύεται η ανταλλαγή πληροφοριώ για να αντιμετωπιστεί η παράνομη μετανάστευση

 

Την Τρίτη, 23 και 24 Οκτωβρίου, η ολομέλεια συζητά και ψηφίζει νέους κανόνες για την διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και την διατήρηση της εσωτερικής ασφάλειας σε 30 Ευρωπαϊκές χώρες.

Τα μέτρα στοχεύουν επίσης στην ενίσχυση του αγώνα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τους διασυνοριακού εγκλήματος και της παράνομης μετανάστευσης.

Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν

Είναι ένα κεντρικό σύστημα πληροφοριών μεγάλης κλίμακας που υποστηρίζει τους ελέγχους προσώπων και αντικειμένων στα εξωτερικά σύνορα της ζώνης Σένγκεν και ενισχύει την επιβολή του νόμου.

Ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων

Τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ βρίσκονται υπό πίεση και μερικές χώρες , με αφορμή τις τρομοκρατικές επιθέσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος αλλά και εξαιτίας της εισροής προσφύγων από το 2015, έχουν ενεργοποιήσει τους ελέγχους στα εσωτερικά τους σύνορα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια προσπάθεια να διαφυλάξει την επιβίωση της ζώνης Σένγκεν αλλά και να ενισχύσει τα κοινά εξωτερικά σύνορα, κατέθεσε το Δεκέμβρη νομοθετικό πακέτο, με στόχο την ανανέωση των σημερινών κανόνων.

Διαβάστε επίσης: Διαλειτουργικές βάσεις δεδομένων στην ΕΕ για την ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων

«Το ΣΠΣ, θα παραμείνει το μεγαλύτερο, πιο χρησιμοποιημένο, καλύτερα εφαρμόσιμο σύστημα πληροφοριών στον τομέα της ελευθερία, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης και συνεχίσει να παρέχει περισσότερη ασφάλεια στους πολίτες», είπε ο εισηγητής της έκθεσης του ΕΚ Κάρλος Κοέλο (ΕΛΚ, Πορτογαλία).

Οι βασικές μεταρρυθμίσεις

Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης, ενισχύεται η ανταλλαγή πληροφοριών και προστίθενται ειδοποιήσεις για υπηκόους τρίτων χωρών που υπόκεινται σε απόφαση επιστροφής.

«Για την ώρα, τα κράτη μέλη δεν ανταλλάσσουν πληροφορίες εάν ένας υπήκοος τρίτης χώρας έχει λάβει την απόφαση επιστροφής ή όχι. Λόγο αυτής της έλλειψης ανταλλαγής πληροφοριών, ένας υπήκοος τρίτης χώρας που είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει μπορεί πολύ εύκολα να ξεφύγει αυτή την υποχρέωση, με το να πηγαίνει σε ένα άλλο κράτος μέλος» εξηγεί ο συν-εισηγητής Jeroen Lenaers (EPP, NL).

Πλέον τα κράτη μέλη θα είναι υποχρεωμένα να μοιραστούν πληροφορίες τρομοκρατικών επιθέσεων μεταξύ τους , και θα πρέπει επίσης να δημιουργήσουν ειδοποιήσεις και να ανταλλάσσουν σχετικά στοιχεία. Θα υπάρχουν νέες προειδοποιήσεις για παιδία που βρίσκονται σε κίνδυνο ή είναι εκτεθειμένα σε βία και ειδοποιήσεις για τον εντοπισμό εγκληματιών, καθώς και αυξημένη χρήση βιομετρικών στοιχείων.

Επίσης, ενισχύονται οι κανόνες προστασίας δεδομένων, και η εποπτεία από τις αρχές προστασίας δεδομένων.

Background

Το ΣΠΣ δημιουργήθηκε το 1990 μετά την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα της ζώνης Σένγκεν.

Η σημερινή του μορφή (γνωστή ως «ΣΠΣ ΙΙ») εγκρίθηκε το 2006 και άρχισε να λειτουργεί το 2013.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία για τα νέα μέτρα τον Ιούνιο, η οποία εγκρίθηκε από την επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του ΕΚ.

Τα επόμενα βήματα

Μετά την ψηφοφορία στην ολομέλεια, τα μέτρα πρέπει να εγκριθούν και από το Συμβούλιο προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή.

ΠΗΓΗlawspot.gr