Στο “πορτοκαλί” από τις τράπεζες 30.000 – 40.000 επιχειρήσεις

270

Το μεγάλο “ξεκαθάρισμα” στα προβληματικά χαρτοφυλάκια των τραπεζών φέρνουν οι νέοι, πιο φιλόδοξοι στόχοι για τη μείωση των “κόκκινων” δανείων μέχρι το 2021, βάζοντας στο προσκήνιο και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο “πορτοκαλί”. Πρόκειται για 30.000 – 40.000 επιχειρήσεις, με τζίρο από 1 έως 10 εκατ. ευρώ, που βρίσκονται μεταξύ “φθοράς και αφθαρσίας”, αλλά οι τράπεζες δεν τις έχουν καταχωρίσει στο “κόκκινο”, ελπίζοντας σε αναβίωση κάποιων εξ αυτών.

Το πώς θα χειριστούν οι τράπεζες τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων αυτών είναι ιδιαίτερα κρίσιμο εφεξής, καθώς αυτές όχι μόνο δεν πρέπει να αυξήσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, αλλά αντιθέτως από τη μείωση των επιχειρηματικών προβληματικών δανείων πρέπει να προέλθει το 61% της μείωσης του συνόλου των NPEs.

Όπως εκτιμούν οι τράπεζες, ένα ποσοστό της τάξεως του 10% από τις περίπου 40.000 “πορτοκαλί” επιχειρήσεις θα μπορούσαν να διασωθούν. Και αυτό διότι πρόκειται για επιχειρήσεις που κατάφεραν να επιβιώσουν από την πολυετή κρίση και τώρα κινδυνεύουν να πεθάνουν από έλλειψη κεφαλαίου κίνησης ή χρηματοδότησης leasing.

Ωστόσο, οι τράπεζες δεν είναι σε θέση ούτε να παράσχουν αυτήν τη χρηματοδότηση, ούτε και να αξιολογήσουν την ακριβή κατάσταση των “πορτοκαλί” επιχειρήσεων, καθώς στερούνται τους ανάλογους μηχανισμούς.

Προς αυτή την κατεύθυνση, και με απώτερο στόχο οι επιχειρήσεις που θα κριθούν βιώσιμες να μπορέσουν να αντλήσουν φρέσκα κεφάλαια, οι τράπεζες θα στραφούν προσεχώς πολύ περισσότερο στις εταιρείες διαχείρισης. Και μάλιστα στις εταιρείες εκείνες που θα είναι σε θέση να προσφέρουν όχι απλά το primary servicing, λειτουργώντας εν είδει εισπρακτικών εταιρειών, αλλά το special servicing, δηλαδή την επαγγελματική διαχείριση των επιχειρηματικών NPLs. Η συγκεκριμένη διαχείριση επιλαμβάνεται του κάθε προβληματικού δανείου ξεχωριστά, αξιολογεί την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις προοπτικές της εταιρείας και προχωρά στην εφαρμογή tailor made λύσεων, προσαρμοσμένων στις ειδικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Όπως σημειώνουν τραπεζίτες στο Capital.gr, το “ξεκαθάρισμα” στην ευρεία μάζα των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων θα οδηγήσει προφανώς πολλές επιχειρήσεις εκτός του νέου επιχειρηματικού χάρτη, αλλά πλέον τα περιθώρια είναι πολύ στενά και επιβάλλονται γρήγορες κινήσεις και αλλαγές. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, μέχρι σήμερα στην Ελλάδα έχουμε αποδεχτεί τον θάνατο φυσικού προσώπου, τώρα οι εξελίξεις οδηγούν στην αποδοχή και του θανάτου του νομικού προσώπου.

Σημειώνεται ότι στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο των τραπεζών, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων ανέρχεται στο 48%, έναντι 44,3% για το στεγαστικό χαρτοφυλάκιο και 56,9% για το καταναλωτικό. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο παρατηρείται στο χαρτοφυλάκιο των ελευθέρων επαγγελματιών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων (68,8%), καθώς και στο χαρτοφυλάκιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (62,3%). Σταθερά καλύτερες επιδόσεις παρατηρούνται στο χαρτοφυλάκιο των μεγάλων επιχειρήσεων (28,3%) και στα ναυτιλιακά δάνεια (31,6%).

Ο στόχος που έχουν θέσει οι τράπεζες για το χαρτοφυλάκιο των επιχειρηματικών δανείων είναι τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα να υποχωρήσουν στα τέλη του 2019 στα 37,4 δισ. ευρώ από 52,9 δισ. ευρώ τον Ιούνιο 2018 (δείκτης NPEs στο 34,6% από 48,3% τον Ιούνιο 2018). Αντιστοίχως, ο στόχος για τα μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια, σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, προβλέπει υποχώρησή τους στα 21,4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019 από 33 δισ. ευρώ τον Ιούνιο 2018 (δείκτης NPLs στο 19,8% από 30,1%).

Όπως προαναφέρθηκε, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων θα συμβάλει σε ποσοστό 61% στη συνολική μείωση των NPEs των τραπεζών. Από το ποσοστό αυτό, το 30% θα προέλθει από τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το 16% από τα δάνεια των ελευθέρων επαγγελματιών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, το 13% από τις μεγάλες επιχειρήσεις και το 2% από τα ναυτιλιακά δάνεια.

ΠΗΓΗcapital.gr