Στον διαδικτυακό σταθμό live24.gr σε σύνδεση με τον ομογενειακό σταθμό της Αυστραλίας Radio Symban

170

Σήμερα, 6 Αυγούστου 2018, στον διαδικτυακό σταθμό live24.gr σε σύνδεση με τον ομογενειακό σταθμό της Αυστραλίας Radio Symban και τους φίλους δημοσιογράφους Γιάννη Διαβάτη, Γιάννη Βερώνη και Δημήτρη Κανναβό, για μια σύντομη και συνοπτική παρουσίαση των δράσεών μας και του οράματος αναγέννησης της Ανθρωπότητας μέσω της ιδέας της Οργανικότητας.

Πώς δηλαδή οι άνθρωποι, τα έθνη και όλη η ανθρωπότητα θαμπορούσε να οργανωθεί καλλίτερα και να ευημερήσει, αν γινόταν αντιληπτό ότι κάθε άνθρωπος δεν είναι παρά ένα κύτταρο , που ανήκει σε μία ή πολλές συλλογικότητες, όπως η οικογένεια του, η πόλη του ή το έθνος του, που συνιστούν αναγκαία όργανα του συνολικού οργανισμού της Ανθρωπότητας.

Το πώς θα μετατρέψουμε τις πόλεις και τα κράτη σε Κοσμοπόλεις , δηλαδή υγιείς συλλογικές, πολιτικές και κοινωνικές ομαδοποιήσεις του Κόσμου, ως κοσμήματος της Δημιουργίας, αποτελεί το έργο της Κίνησης Οργανικότητας Κοσμόπολις και όσων εμπνέονται και πιστεύουν στις αξίες της πόρευσης των ανθρώπων εν σοφία κι αγάπη!

 

 

Ακούστε ένα χαρακτηριστικό δείγμα της συνέντευξης

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!