Χημικά όπλα: Νέο καθεστώς κυρώσεων από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

762

Το Συμβούλιο ενέκρινε νέο καθεστώς περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της χρήσης και της διάδοσης των χημικών όπλων.

Η απόφαση αυτή αποτελεί άμεση απόρροια των συμπερασμάτων που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 28 Ιουνίου 2018.

Η ΕΕ θα μπορεί πλέον να επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και οντότητες που ενέχονται στην ανάπτυξη και τη χρήση χημικών όπλων οπουδήποτε, ανεξαρτήτως εθνικότητας και τόπου.

Τα περιοριστικά μέτρα επιβάλλονται σε πρόσωπα και οντότητες που ευθύνονται άμεσα για την ανάπτυξη και τη χρήση χημικών όπλων, σε όσους τους παρέχουν οικονομική, τεχνική και υλική στήριξη, σε όσους τους βοηθούν ή τους παροτρύνουν, καθώς και σε όσους συνδέονται με τα πρόσωπα και τις οντότητες αυτές.

Οι κυρώσεις συνίστανται στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των οντοτήτων και των προσώπων, στα οποία μπορεί επιπροσθέτως να επιβληθεί και απαγόρευση ταξιδίου στην ΕΕ. Επιπλέον, απαγορεύεται σε πρόσωπα και οντότητες από την ΕΕ να θέτουν κεφάλαια στη διάθεση όσων περιλαμβάνονται στους καταλόγους των κυρώσεων.

Η απόφαση αυτή συμβάλλει στην προσπάθεια της ΕΕ να καταπολεμήσει τη διάδοση και τη χρήση των χημικών όπλων, οι οποίες συνιστούν σοβαρή απειλή για τη διεθνή ασφάλεια.

Υποστηρίζει την παγκόσμια απαγόρευση των χημικών όπλων που προβλέπεται στη Σύμβαση για τα Χημικά Όπλα, σε μια περίοδο όπου πολλαπλασιάζονται οι χημικές επιθέσεις ανά τον κόσμο.