Έγγραφο-ντοκουμέντο: Έτσι λειτουργεί το «μοντέλο Κύπρου» για εξαγορά δανείων από δανειολήπτες – Οι τράπεζες τους ζητούν να στείλουν προσφορά

705

Επιστολή από τις τράπεζες λαμβάνουν το τελευταίο διάστημα πολλοί δανειολήπτες με “κόκκινα” δάνεια στην Κύπρο. Με αυτήν, ο κάθε δανειολήπτης ενημερώνεται ότι το δάνειό του πρόκειται να πωληθεί και του ζητείται να κάνει πρώτα εκείνος προσφορά για την εξαγορά του.

Μια τέτοια επιστολή που αποστέλλει η Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων, όπως μετονομάστηκε η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, φέρνει στο φως το enikos.gr. Μέσω της επιστολής, δίνεται στον δανειολήπτη η επιλογή για εξαγορά του δανείου του, σε διαφορετική περίπτωση, του γνωστοποιείται ότι με βάση τον νόμο, αυτό μεταφέρεται στην Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Λτδ, εξ ολοκλήρου θυγατρική της ΣΕΔΙΠΕΣ.

Η τράπεζα δίνει στους δανειολήπτες περιθώριο 45 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης να υποβάλουν γραπτή πρόταση εξαγοράς. Στην πρόταση των δανειοληπτών θα πρέπει να αναφέρονται το χρηματικό ποσό της προσφοράς, η χρονική περίοδος εντός της οποίας θα γίνει η εξαγορά-εξόφληση, καθώς και η πηγή χρηματοδότησης της εξαγοράς.

Η πρόταση, όπως αναφέρεται στην επιστολή, δεν είναι δεσμευτική.

“Το δικαίωμα εξαγοράς του δανείου εκ μέρους του δανειολήπτη πριν την πώληση του είναι νομοθετημένο στην Κύπρο από τον Νοέμβριο του 2015. Νομοθετήθηκε δε, σε μία περίοδο που η Κύπρος βρισκόταν ακόμη εντός Μνημονίου και περνούσε την 8η αξιολόγηση. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν νομοθετήθηκε το δικαίωμα αυτό παρά το γεγονός, ότι δηλώθηκε σε σχετική επιστολή απο τον Πρόεδρο της Κομισιόν κ. Γιούνκερ ότι οι θεσμοί δεν είχαν θέσει κανένα απολύτως εμπόδιο στην νομοθέτησή του στην Ελλάδα. Με δεδομένο ότι ήδη οι τράπεζες ετοιμάζονται να πουλήσουν μαζικά τα δάνεια , όπως αναφέρεται και στην πρόσφατη Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, προκειμένου να πιάσουν τον στόχο της απομείωσης των “κόκκινων” δανείων κατά 50 δισ. είναι αδήριτη ανάγκη έστω και τώρα να δοθεί η δυνατότητα στους δανειολήπτες να εξαγοράσουν τα δάνεια τους και η περιουσία τους να μην γίνει βορά σε κερδοσκόπους” δηλώνει η Αριάδνη Νούκα, γνωστή δικηγόρος που ασχολείται με τα “κόκκινα” δάνεια.