Γενικές Οδηγίες Εισαγγελέων Εφετών – Άσκηση εποπτείας από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

450

Εγκύκλιος 3/2018 Εισαγγελίας Αρείου Πάγου

 

Η Εισαγγελία Αρείου Πάγου εξέδωσε νέα εγκύκλιο με θέμα «Γενικές Οδηγίες Εισαγγελέων Εφετών – Άσκηση εποπτείας από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου».

Αναλυτικά η εγκύκλιος:

Με αφορμή τις διαπιστώσεις κατά την τακτική επιθεώρηση των Εισαγγελιών της Χώρας, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Όπως είναι γνωστό, οι Εισαγγελείς Εφετών έχουν δικαίωμα να απευθύνουν γενικές οδηγίες προς τους εισαγγελικούς λειτουργούς της περιφερείας τους σχετικές με την άσκηση των καθηκόντων τους (άρθρο 24 § 5 στοιχ. β ΚΟΔΚΔΛ).

Η αξιοποίηση αυτής της αρμοδιότητας, όταν συντρέχει ανάγκη, είναι χρήσιμη και συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία των συγκεκριμένων Εισαγγελιών.

Ωστόσο, ο συντονισμός και η άσκηση της εποπτείας στις Εισαγγελίες όλης της Χώρας ανήκει κατά νόμον (άρθρο 19 § 1 στοιχ. γ ΚΟΔΚΔΛ) στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος μεριμνά για τη διασφάλιση της ενότητας άσκησης του εισαγγελικού λειτουργήματος και την αποτροπή καθιέρωσης εισαγγελικής πρακτικής διαφορετικής κατά τόπους (αναφορικά με την ίδια δικονομική ενέργεια).

Συνεπώς, ανακύπτει η ανάγκη να ενημερώνεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για το περιεχόμενο των γενικών οδηγιών των Εισαγγελέων Εφετών της Χώρας ώστε, όταν χρειάζεται, να παρεμβαίνει συντονιστικά και εντέλει να επιτυγχάνεται ενιαία εισαγγελική πρακτική.

Έτσι θα αίρεται και η ενδεχόμενη ετερότητα, την οποία αντιμετωπίζουν ενίοτε οι εισαγγελικοί λειτουργοί του πρώτου βαθμού στις επιμέρους υπηρεσιακές υποχρεώσεις τους όταν μετατίθενται σε Εισαγγελία άλλης εφετειακής περιφέρειας.

Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε, εφεξής, να κοινοποιείτε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου υπό τύπον αναφοράς (υ.τ.α.) όλες τις Παραγγελίες σας προς τους εισαγγελικούς λειτουργούς της περιφερείας σας, οι οποίες περιέχουν γενικές οδηγίες στο πλαίσιο του άρθρου 24 § 5 στοιχ. β ΚΟΔΚΔΛ.

Δείτε αναλυτικά την Εγκύκλιο ΕισΑΠ 3/2018

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!