Διεκδικούσε επίδομα αναπηρίας από το 2004 και δικαιώθηκε το 2018 μετά θάνατον

502

Από το 2004 όταν και απορρίφθηκε αίτησή του από τον Διευθυντή Υποκαταστήματος του ΙΚΑ, με την οποία διεκδικούσε τη χορήγηση επιδόματος απόλυτης αναπηρίας, έφτασε 2018 για να δικαιωθεί ένας  ασφαλισμένος του Ταμείου, από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Στο μεταξύ απεβίωσε… Και την ικανοποίηση έλαβαν για λογαριασμό του οι κληρονόμοι του που επέμειναν.

Με την υπ’ αριθμ. 3678/2018 το δικαστήριο απέρριψε έφεση του Ασφαλιστικού Ταμείου  κατά της πρωτόδικης απόφασης που είχε κρίνει  το 2012 ότι ο  ασφαλισμένος, έχρηζε, όπως διεκδικούσε, βοήθειας και συμπαράστασης άλλου προσώπου, λόγω βαριάς αναπηρίας.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Η αρμόδια Επιτροπή του ΙΚΑ στην Ελευσίνα, είχε αποφανθεί το 2004  ότι ο εν λόγω ασφαλισμένος δεν είναι πρακτικά τυφλός, συμπέρασμα το οποίο προφανώς, όπως αναφέρεται στην απόφαση, συνήχθη από το γεγονός ότι κατά την κλινική εξέταση του διαπιστώθηκε ότι αναγνώριζε τα επιδεικνυόμενα αντικείμενα. Ωστόσο, στη γνωμάτευση, δεν γινόταν  καμία αναφορά στις συνέπειες που έχει η διαπιστωθείσα αναπηρία στις μετακινήσεις του ασφαλισμένου και στη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης του.

Στη συνέχεια, η Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του ιδίου Υποκαταστήματος, στην οποία προσέφυγε ο αποβιώσας ασφαλισμένος, ύστερα από κλινική εξέταση του, κατά την οποία διαπίστωσε, όπως και η πρώτη, ότι: «Προσέρχεται μόνος του, κινείται ελευθέρα στο χώρο, αναγνωρίζει τα επιδεικνυόμενα αντικείμενα, ενδύεται και εκδύεται ευχερώς, επικοινωνία καλή. Μέτρια βαρηκοΐα», κατέληξε με την …/23.6.2004 γνωμάτευση της, ότι αυτός δεν είναι πρακτικά τυφλός  καθώς και ότι δεν χρήζει βοήθειας και συμπαράστασης άλλου προσώπου. Παρόλο που διαπίστωσε ότι το ποσοστό αναπηρίας του  ανέρχεται σε 80%.

Με βάση την τελευταία αυτή γνωμάτευση, ο Διευθυντής του παραπάνω Υποκαταστήματος, έκρινε ότι ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται το επίδομα απόλυτης αναπηρίας και απέρριψε τη σχετική αίτηση του. Ωστόσο, μετά από ένσταση του αποβιώσαντος κατά της απόφασης του Διευθυντή, η προσφυγή του έγινε δεκτή τον Σεπτέμβριο του 2006 από άλλη επιτροπή του ίδιου υποκαταστήματος.

Κατόπιν αυτού το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. προσέφυγε  δικαστικά επιδιώκοντας να την ακυρώσει.

Η υπόθεση τελικώς έκλεισε υπέρ του αποβιώσαντος ασφαλισμένου το 2018….

ΠΗΓΗdikastiko.gr