Δικαστήριο ΕΕ: Μπορεί το Ηνωμένο Βασίλειο να «πάρει πίσω» το Brexit;

566

Μπορεί να ανακληθεί μονομερώς η απόφαση για αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση;

 

Αύριο διεξάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η επ’ ακροατηρίου συζήτηση στην υπόθεση C-621/18, Andy Wightman κ.λπ. κατά Secretary of State for Exiting the European Union.

Στο δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου 2016, η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος του Ηνωμένου Βασιλείου τάχθηκε υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με τον European Union (Notificationof Withdrawal) Act 2017 [Νόμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση (γνωστοποίηση της πρόθεσης αποχώρησης) του 2017] εξουσιοδοτήθηκε η Πρωθυπουργός να γνωστοποιήσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στις 19 Δεκεμβρίου 2017, υποβλήθηκε στο Court of Session (Εδιμβούργο, Σκωτία) αίτηση με την οποία τα ανωτέρω μέλη του Κοινοβουλίου της Σκωτίας, του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζητούν να διαπιστωθεί: «εάν, πότε και με ποιον τρόπο μπορεί η γνωστοποίηση […] να ανακληθεί μονομερώς».

Το νομικό ερώτημα επί του οποίου ζητούν απάντηση οι αιτούντες είναι εάν μπορεί η γνωστοποίηση να ανακληθεί μονομερώς έως τη λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 50 διετούς προθεσμίας, ούτως ώστε, σε περίπτωση ανάκλησης της γνωστοποίησης, το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με διάταξη της 21ης Σεπτεμβρίου 2018, o Lord President of the Court οf Session έκανε δεκτό το αίτημα για υποβολή αίτησης προδικαστικής αποφάσεως βάσει του άρθρου 267 της ΣΛΕΕ και υπέβαλε στου Δικαστήριο το ακόλουθο ερώτημα:

«Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα κράτος μέλος έχει γνωστοποιήσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέπει το δίκαιο της Ένωσης τη μονομερή ανάκληση της γνωστοποίησης αυτής από το εν λόγω κράτος μέλος; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, ποιες είναι οι προϋποθέσεις και ποιες οι συνέπειες όσον αφορά την παραμονή του κράτους μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση; »