Λίγες αλλά ισχυρές οι πολυεθνικές στην Ελλάδα

696

Αν και αποτελούν ελάχιστο ποσοστό στο σύνολο των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, οι επιχειρήσεις που ελέγχονται από ξένους αποτελούν το 15,1% της συνολικής δραστηριότητας.

Το 2016 διαπιστώνεται ότι αποτέλεσε έτος σημαντικής συρρίκνωσης για το συνολικό κύκλο εργασιών του εγχώριου επιχειρείν με τον συνολικό τζίρο των 793.946 εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα να μειώνεται στα 225,9 δισ. ευρώ έναντι 236,15 δισ. ευρώ το 2015.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η πορεία της υποχώρησης αποδίδεται αποκλειστικά στις αμιγώς ελληνικές εταιρείες, οι οποίες μάλιστα το 2016 ήταν περισσότερες κατά περίπου 4.000, ενώ αντίθετα οι εταιρείες που αποτελούν θυγατρικές πολυεθνικών ή γενικότερα ελέγχονται από ξένο μέτοχο παρουσίασαν άνοδο τζίρου της τάξης του 10%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κατά το έτος 2016 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα 2.557 αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (εκτός των προσωπικών), έναντι 2.437 επιχειρήσεις το 2015.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας για το έτος 2016 προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων ανήλθε στα 34,0 δισ. ευρώ έναντι 31,7 δισ. ευρώ το 2015. Φαίνεται δηλαδή ότι ενώ για τις ελληνικές εταιρείες το 2016 συνοδεύτηκε με πτώση τζίρου 6,2% οι ξένες επιχειρήσεις σημείωσαν αύξηση της τάξης του 9,7%.

Έτσι κέρδισαν σημαντικό μερίδιο στην συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα του φτάνει το 15,1% έναντι 13,4%. Το μερίδιο αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό αν αναλογιστεί κανείς ότι οι ξένες εταιρείες στη χώρα σε απόλυτο αριθμό αποτελούν μόλις το 0,3% του συνολικού αριθμού των εταιρειών.

Επίσης, κατά το έτος 2016, ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων στις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις ήταν 134,3 χιλιάδες άτομα και οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν στα 4,5 δισ. ευρώ έναντι 123,7 χιλιάδες άτομα και 4 δισ. ευρώ το 2015.

Από εδώ φαίνεται ότι ναι μεν αποτελούν ένα σημαντικό εργοδότη, αλλά απασχολεί μόλις το 5,7% του εργατικού δυναμικού της χώρας στον επιχειρηματικό τομέα.

Κατά το έτος 2016 ο τομέας που παρουσίασε το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν το εμπόριο με 894 επιχειρήσεις, ήτοι 35,0% του συνόλου των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων έναντι 837 και ποσοστό 34,3%. Ο εν λόγω κλάδος παρουσιάζει και σημαντική αύξηση τζίρου φτάνοντας στα 19,16 δισ. ευρώ από 18,17 δισ. ευρώ.