Μη νόμιμο το όριο των 42 ετών για την είσοδο στο επάγγελμα των συμβολαιογράφων

340

Δικαιώθηκε 43χρονη υποψήφια συμβολαιογράφος

Μη νόμιμη είναι η θέσπιση του ορίου ηλικίας των 42 ετών για την είσοδο στο επάγγελμα των συμβολαιογράφων, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το Γ’ Τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με απόφαση του (2421/2018) έκρινε πως το ηλικιακό όριο είναι αντίθετο στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία δικαιώνοντας 43χρονη υποψήφια συμβολαιογράφο που είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό που προκήρυξε το υπουργείο Δικαιοσύνης το 2016. Η γυναίκα είχε καταφέρει να λάβει μέρος στον διαγωνισμό με προσωρινή διαταγή του ΣτΕ και μετά την ολοκλήρωση του περιελήφθη στον πίνακα επιτυχόντων και τοποθετήθηκε στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χανίων. Ωστόσο, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης ουδέποτε υπέγραψε την πράξη διορισμού της.

Η 43χρονη προσέφυγε στο ΣτΕ υποστηρίζοντας πως η απόφαση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης με την οποία προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός είναι αντίθετη στην Ευρωπαϊκή οδηγία 2000/78/ΕΚ -έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία- που αφορά  στη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας, έκριναν αβάσιμους τους ισχυρισμούς του υπουργείου , μεταξύ των οποίων ήταν ότι η θέσπιση ανωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου στο επάγγελμα του συμβολαιογράφου επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ασφαλείας των συναλλαγών. Όπως αποφάνθηκαν   «η απαγόρευση των διακρίσεων ως προς την ηλικία της εν λόγω οδηγίας τυγχάνει εφαρμογής σε όλα τα πρόσωπα  στο σύνολο του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα» και μάλιστα στην περίπτωση του δημοσίου τομέα, πρόσθεσαν πως αυτό συμβαίνει, «ανεξάρτητα από την ιδιότητα την οποία ενεργεί το Δημόσιο, δηλαδή ως εργοδότης ή δημόσια αρχή». Οι δικαστές επισημαίνουν πως δεν αποτελεί θεμιτό σκοπό κατά την έννοια της οδηγίας η θέσπιση ορίου ηλικίας για την πρόσβαση στον κλάδο των συμβολαιογράφων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμβολαιογράφοι συνταξιοδοτούνται στο 70ο έτος της ηλικίας τους.