Οι άνθρωποι που δεν έχουν ιθαγένεια

706

Τα στοιχεία δημοσίευσε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Το 2017 σχεδόν 70 χώρες κατέγραψαν ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων που δεν έχουν ιθαγένεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός ανέρχεται σε 3,9 εκατομμύρια, αριθμός που, όπως εκτιμά η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ακόμα και τριπλάσιος.

Όπως εξηγεί ο διεθνής οργανισμός σε σχετική ανακοίνωσή του, η ανιθαγένεια έχει πολλές αιτίες, αλλά η μεγαλύτερη είναι τα προβλήματα στη νομοθεσία περί ιθαγένειας, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων. Οι επιπτώσεις στα άτομα και τις οικογένειές τους είναι άμεσες και μπορεί να είναι δεινές. Η ανιθαγένεια σημαίνει μια ζωή χωρίς καμία ιθαγένεια και όλα όσα απορρέουν από αυτή: εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη ή νόμιμη εργασία.

Μόνο 25 χώρες σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να διατηρούν διακρίσεις με βάση το φύλο στη νομοθεσία τους περί ιθαγένειας, που εμποδίζουν τις μητέρες από το να δώσουν την ιθαγένειά τους στα παιδιά τους σε ισότιμη βάση με τους άνδρες. Ανάμεσα σε αυτές τις χώρες, κατατάσσονται το Ιράν, το Κουβέιτ, ο Λίβανος, το Κατάρ και η Σομαλία.

Η Ύπατη Αρμοστεία υλοποιεί από το 2014 δεκαετή εκστρατεία για την εξάλειψη της ανιθαγένειας παγκοσμίως με τίτλο #IBelong (Ανήκω). Όπως αναφέρει, από την έναρξη της εκστρατείας και μετά έχουν επιτευχθεί σημαντικά αποτελέσματα, καθώς περισσότεροι από 166.000 ανιθαγενείς έχουν αποκτήσει ή έχουν επιβεβαιώσει την ιθαγένειά τους, ενώ 20 κράτη έχουν προσχωρήσει στις Συμβάσεις για την Ανιθαγένεια. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των μελών στη Σύμβαση του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών ανέρχεται σε 91 και τα μέλη της Σύμβασης του 1961 για τη Μείωση της Ανιθαγένειας ανέρχονται σε 73. Επίσης, εννιά κράτη έχουν αναπτύξει ή βελτιώσει τις διαδικασίες καθορισμού του καθεστώτος ανιθαγένειας, έξι έχουν μεταρρυθμίσει τη νομοθεσία τους περί ιθαγένειας και άλλα δύο έχουν εξαλείψει τη διάκριση λόγω φύλου που εμποδίζει τις γυναίκες να περάσουν την ιθαγένειά τους στα παιδιά τους. Εθνικά σχέδια για την εξάλειψη της ανιθαγένειας έχουν επισήμως υιοθετηθεί σε εννέα χώρες.

Προκειμένου να ενισχύσει την ικανότητα των κοινοβουλίων και των νομοθετών να μπορούν να αποτρέψουν και να ελαττώσουν την ανιθαγένεια, η Ύπατη Αρμοστεία σε συνεργασία με τη Διεθνή Διακοινοβουλευτική Ένωση δημοσιεύει ένα νέο εγχειρίδιο με «Καλές Πρακτικές στη Νομοθεσία περί Ιθαγένειας για την Πρόληψη και τη Μείωση της Ανιθαγένειας».

ΠΗΓΗnewsbeast.gr