“Σκοπός” και “κόπος”

929

“Σκοπός” και “κόπος” έχουν κοινά τα περισσότερα νοηματοδοτούντα γράμματά τους … καθόλου τυχαίο για όσους ειδικά θέτουν σκοπούς υψηλής πνευματικής αξίας!