“Σκοπός” και “κόπος”

1069

“Σκοπός” και “κόπος” έχουν κοινά τα περισσότερα νοηματοδοτούντα γράμματά τους … καθόλου τυχαίο για όσους ειδικά θέτουν σκοπούς υψηλής πνευματικής αξίας!